30 september 2020 klockan 16.53

Domslut öppnar för fortsatt utveckling av Limsjöänget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Svanar i Limsjön
Limsjön, som är ett Natura 2000-område, kommer inte att ta skada på grund av exploateringen på Limsjöänget, enligt Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen godkänner det tillstånd som krävs för att etablera en ny ICA-affär på Limsjöänget. – Det innebär att vi, förutsatt att domen vinner laga kraft, kan fortsätta utvecklingen av området, säger samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

På onsdagen meddelade Mark- och miljödomstolen att överklagandet från Norets byalag avslås. Det innebär att länsstyrelsens Natura 2000-tillstånd gäller och att kommunen kan fortsätta planera för en utveckling av handel på Limsjöänget vid Leksands norra infart.

Limsjöänget ovanifrån

Mark- och miljödomstolens beslut innebär att planeringen för en utveckling av Limsjöänget kan fortsätta. ICA vill bygga en ny livsmedelsbutik i den norra delen av området.

Underlaget räcker för bedömning av riskerna

Bland annat har de som överklagat ifrågasatt underlaget för kommunens ansökan om tillstånd, men domstolen konstaterar att underlaget är tillräckligt omfattande. Med hjälp av underlaget är det möjligt att ur ett vetenskapligt perspektiv försäkra sig om att Limsjön, som är ett Natura 2000-område, inte kommer att ta skada på grund av exploateringen på Limsjöänget, enligt domstolen.

Nästa steg – ett färdigt planförslag

Samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg är nöjd med domen.

– Nu arbetar vi vidare med den fortsatta detaljplaneprocessen. Nästa steg är att färdigställa ett planförslag som sedan medborgarna kan tycka till om i samrådsprocessen, säger han.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som ger prövningstillstånd endast i särskilda fall.

Markanvisningsavtal med ICA

Så sent som igår fattade kommunstyrelsen ett annat beslut som rör utvecklingen av Limsjöänget. Här är länken till nyheten:

KS-nytt: Ja till avtal som förbereder för ICA-etablering vid Limsjöänget

Fler nyheter