21 september 2020 klockan 21.58

Från minus till plus - tack vare statlig kompensation

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fullmäktigemötet i Sparbanksfoajén.
Kommunens delårsbokslut och helårsprognos var en av totalt 15 frågor under kommunfullmäktiges sammanträde som hölls i Tegera arena på måndagskvällen.

Leksands kommun räknade med att göra ett minusresultat på 11,6 miljoner kronor i år. Men nu ser det istället ut att bli ett plusresultat på 3,3 miljoner kronor. - Det innebär att vi inte behöver använda resultatutjämningsreserven i år, säger kommundirektör Göran Wigert.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

För snart ett år sedan klubbade kommunfullmäktige igenom ett omfattande sparpaket som bland annat innebar ett budgeterat minusresultat på 11,6 miljoner kronor för 2020. Under våren slog coronapandemin till och skapade ekonomisk oro, ett tag pekade prognosen mot ett minusresultat på mer än 20 miljoner kronor. Men tack vare statlig kompensation med bland annat ersättning för sjuklönekostnader talar mycket för att kommunen inte behöver göra ett minusresultat, utan istället ett litet plus på 3,3 miljoner kronor.

– Om prognosen håller innebär det att vi inte behöver använda pengar från vår resultatutjämningsreserv i år, säger Göran Wigert.

Resultatutjämning nästa år istället

Samtidigt signalerar han att åren 2021-2023 ser kärvare ut och att kommunen redan nu planerar att använda pengar från resultatutjämningsreserven under 2021.

 Vi ska inte göra kraftiga nedskärningar samtidigt som man från statens sida gör allt för att få hjulen att snurra. Vi får titta på möjliga rationaliseringar och effektiviseringar till åren därpå istället, säger Göran Wigert.

Avslag på fyra motioner

Kommunens delårsbokslut och helårsprognos var en av totalt 15 frågor under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Fullmäktige fattade också beslut om Vänsterpartiets motion om klimatnödläge, Sverigedemokraternas motioner om ökat kommunalt samarbete och Bygdepartiets motion om ersättningsnivåer till kommunens förtroendevalda.

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter