30 september 2020 klockan 08.14

KS-nytt: Ja till avtal som förbereder för ICA-etablering vid Limsjöänget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över Limsjöänget
ICA vill bygga en ny livsmedelsbutik i den norra delen av Limsjöänget vid Leksands norra infart. Beslutet om markanvisningsavtalet med ICA var ett av elva ärenden på kommunstyrelsens sammanträde.

ICA får ensamrätt att förhandla med kommunen om ett tomtköp på Limsjöänget vid Leksands norra infart. Det framgår av det markanvisningsavtal som kommunstyrelsen har godkänt. Samtidigt krävs flera ytterligare beslut innan en etablering i området kan bli aktuell.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I snart tio år har ICA haft önskemål om att få etablera en ny livsmedelsbutik på Limsjöänget vid Leksands norra infart. För att det ska vara möjligt krävs en ny detaljplan för området. Arbetet med detaljplanen pågår. För närvarande inväntas också en prövning i Mark- och miljödomstolen av det beslut om markanvändning som Länsstyrelsen Dalarna tog 2019.

Ger ICA ensamrätt att förhandla

Parallellt med detaljplanearbetet och den juridiska processen fortsätter förberedelserna för en eventuell etablering. Vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes ett markanvisningsavtal mellan kommunen och ICA Fastigheter AB. Avtalet ger ICA ensamrätt att senast i februari 2022 förhandla med kommunen om ett marköverlåtelseavtal.

Kommunen och ICA är överens om ett pris på 300 kronor per kvadratmeter. Preliminärt innebär det att ICA betalar cirka 3,2 miljoner kronor för fastigheten om affären blir av.

Det är fastigheten Leksand Noret 2:27 som ICA är intresserad av.

S, V och Bp yrkade avslag

Men det var inte en enig kommunstyrelse som godkände avtalet. Den borgerliga majoriteten fick stöd från Sverigedemokraterna, medan Socialdemokraterna, Vänstern och Bygdepartiet yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

Ta del av handlingarna om Limsjöänget

Som vanligt kan du ta del av kommunstyrelsens handlingar och protokoll på vår webb:

Läs handlingarna från mötet

Läs kommunstyrelsens protokoll

Fler nyheter