23 september 2020 klockan 16.09

Leksand fortsätter att stärka näringslivsklimatet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Näringslivschef

Tobias Mårtensson

Telefon: 0247-801 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Porträttbild på Brita Klingberg, näringslivsutvecklare, och Per Strid, näringslivschef.
Kommunens näringslivsutvecklare Brita Klingberg och näringslivschef Per Strid satsar bland annat på digitala frukostmöten varannan fredag för att ge stöd till företagare i kommunen.

Näringslivsklimatet i Leksands kommun fortsätter att få bra betyg. I år tar kommunen ett steg upp i rankingen, till plats 61. – Placeringen visar att vi är en av de mest företagsvänliga kommunerna i regionen och i hela landet, säger näringslivschef Per Strid.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

För tjugonde året i rad presenterar Svenskt näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Årets resultat visar att företagsklimatet i Leksand är stabilt bra. I jämförelsen med övriga 290 kommuner ligger Leksand på plats 61, vilket är en placering bättre sedan i fjol.

– Det känns mycket bra att företagen i Leksand fortsatt ser positivt på företagsklimatet trots vi fått minskade resurser till näringslivsutveckling, säger Per Strid.

Företagen besvarade enkäten innan pandemin bröt ut så den extrema situation som varit sedan mars återspeglas inte i resultatet.

Tillgång till kompetens en viktig fråga

Tillgången till kompetens fortsätter att vara en viktig fråga för företagen i kommunen. Där har Leksand tappat 74 placeringar i årets resultat.

– Tillgången till kompetens är fortsatt vårt mest prioriterade område. Vi tror inte det handlar om att företagen har få sökanden utan att det i många fall är tillgången på bostäder som är hindret.

Ett annat utvecklingsområde är kommunens tjänstemäns attityder till företagen. Där backar Leksand 50 placeringar i rankingen.

– Attityden till företagen är något vi arbetar med kontinuerligt. Vår upplevelse är att vi i kommunen har en bra förståelse och inställning till företagandet, men att det ibland kommer upp frågor där det kan vara varit svårt att få acceptans för beslut som fattats och lagar som måste följas.

Nya arbetssätt ska förbättra stödet till företagen

Kommunens näringslivsavdelning har i år ändrat sina arbetssätt, bland annat på grund av minskningar i avdelningens budget. Till exempel har nyföretagarrådgivningen tagits över av Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna.

– Vi har snabbt anpassat oss till de nya ekonomiska förutsättningarna och också fått möjlighet att rekrytera en ny medarbetare, näringslivsutvecklaren Brita Klingberg. Hon bidrar med kompetenser inom smarta arbetssätt, digitalisering och kommunikation. Det är områden som vi behöver vara duktiga på för att möta företagens behov av omställning, utveckling och förnyelse, säger Per Strid.

Företagarfrukost med fokus på rankingen

Ett led i att en aktiv dialog med företagen är att Näringslivsavdelningen fortsätter att erbjuda digitala frukostmöten för alla företagare varannan fredag under hösten.

Fredagen den 25 september är Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna, gäst med anledning av kommunrankingen. Henrik Navjord kommenterar resultatet och ger sin bild av Leksand.

– Det här är ett sätt att komma närmare företagare och då på ett säkert avstånd där alla får plats, säger Per Strid.

Anmäl dig till företagarfrukosten

Fler nyheter