11 september 2020 klockan 07.57

Säkrare skolväg när gång- och cykelvägarna knyts ihop

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vägavstängning i centrala Insjön
Det råder begränsad framkomlighet längs Insjövägen under arbetets gång.

Nu inleds bygget av en separat gång- och cykelväg längs Insjövägen i Insjön. Syftet är att få till ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Insjöns södra delar till Insjöns skola. Gång- och cykelstråket mellan Tunsta och Faluvägen ska också knytas ihop.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det finns ett antal gång- och cykelvägar i Insjön, men vägarna bildar inga sammanhängande gång- och cykelstråk. Med den g/c-satsning som Leksands kommun gör i höst knyts gång- och cykelvägen från Knippboheden, längs Stationsgatan, samman med en 400 meter nybyggd gång- och cykelväg längs Insjönvägen över Faluvägen mot Insjöns skola.

– I huvudsak handlar åtgärderna om att skapa en säkrare passage över Faluvägen och att separera de som går och cyklar från biltrafik, säger trafikingenjör Lars Lindblom.

Faluvagan2.JPG

Bilarna får smalare väg

Längs Insjövägen blir gång- och cykelbanan 2,5 meter bred, vilket innebär att bilarnas körbana blir smalare, cirka fem meter.

– Där det är möjligt, lämpligt och nödvändigt breddas vägen något, men fem meter räcker för dubbelriktad trafik och möten med större fordon. En smalare vägbana resulterar också ofta i lägre hastigheter, vilket är bra, säger Lars Lindblom.

Fyra korsningar åtgärdas

Korsningarna vid Stationsgatan och Gärdesvägen justeras för att få en tydligare och säkrare anslutning till Insjövägen. Samma sak i korsningen mot Skolvägen på andra sidan Faluvägen. Vid Faluvägen byggs ett upphöjt övergångsställe i nivå med befintlig trottoar.

Faluvagan12.JPG

Även ny g/c-väg längs Faluvägen

Satsningen innefattar också en 250 meter lång gång- och cykelväg längs Faluvägens norra sida från ICA mot gång- och cykelvägen som kommer från Tunsta. Gång- och cykelvägarna knyts ihop med en målad passage över Faluvägen. Vid passagen monteras varningsskyltar och bättre belysning.

Bygget längs Insjövägen ska bli klart under hösten, däremot är det oklart om hela eller delar av bygget längs Faluvägen hinns med i höst.

Faluvagen5.png

Fler nyheter