08 januari 2021 klockan 16.09

Distansundervisning och uppdaterade rutiner ska minska risken för smitta i grundskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sammilsdalskolans huvudentré
Det blir viss distansundervisning för Sammilsdalskolans högstadieelever även under vårterminen.

Det blir viss distansundervisning för Sammilsdalskolans högstadieelever under vårterminen. För kommunens F-6-elever fortsätter undervisningen på plats i skolorna där riskbedömningar och rutiner har uppdaterats inför skolstarten.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vid två tillfällen under höstterminen har eleverna i årskurs 7-9 på Sammilsdalsskolan fått fjärrundervisning för att bromsa smittspridningen och dämpa den oro som smittan har orsakat bland både lärare, elever och vårdnadshavare.

Även vårterminen kommer att innehålla viss distansundervisning för att motverka trängsel och förebygga risken för smittspridning.

Berörda elever och vårdnadshavare får särskild information om vilka klasser och lektioner det gäller via lärplattformen Infomentor.

Infomentor

– Vi har ingen känd smittspridning i nuläget, men när vi nu har fått den här nya möjligheten väljer vi ändå att bedriva viss undervisning på distans i förebyggande syfte, till att börja med under vårterminens två första veckor, säger grundskolechef Annica Sandy-Hedin.

F-6-eleverna får undervisning på plats

Kommunens F-6-skolor omfattas inte av den nya bestämmelsen och fortsätter därför med undervisning på plats i skolan. För att trygga arbetsmiljön för både lärare och elever har alla skolor sett över sina riskbedömningar och uppdaterat sina rutiner inför skolstarten 2021.

Alla elever och vårdnadshavare får särskild information om vilka åtgärder som satts in på respektive F-6-skola och fritidshem för att minska risken för smittspridning. Informationen ges i första hand via lärplattformen Infomentor.

Infomentor

 Det rör sig bland annat om rutiner för hämtning och lämning, raster, handtvätt, skolmaten, placeringar i klassrummet, möten och begränsningar av antalet vuxna som vistas på skolan. Som vanligt ska elever och lärare som uppvisar minsta symtom vara hemma från skolan och följa de rekommendationer som gäller, säger Annica Sandy-Hedin.

Fler nyheter