12 januari 2021 klockan 15.56

Skolor, resecentrum och utvalda stråk prioriteras vid snöröjning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Plogar snö

Ett antal utvalda vägar har högsta prioritet när det gäller snöröjningen i kommunen. Bland annat prioriteras gång- och cykelvägar till skolor, tåget och bussen. Vilka vägar som prioriteras, när insatserna startar och dagsaktuell information hittar du här på leksand.se.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Alla trottoarer, kommunens så kallade huvudbilstråk och de prioriterade gång- och cykelvägarna plogas och sandas alltid först när kommunens snöröjningsinsats startar. Normalt påbörjas snöröjningen först när snöfallet har upphört, men snömängd, konsistens, veckodag och tid på dygnet avgör också när arbetet sätts igång.

På Noret har till exempel Leksandsvägen, Stationsgatan och Villagatan högsta prioritet, på Åkerö prioriteras till exempel Insjövägen och Järnavägen, medan Faluvägen, Vintergatan och Kyrkvägen är exempel på vägar som prioriteras i Insjön.

Här på leksand.se finns kartor som visar hur såväl bil- och busstråk som gång- och cykelvägar plogas i de två största tätorterna, Leksand och Insjön.

plogkarta Noret

Så här ser kartorna ut som visar vilka bil- och busstråk samt gång- och cykelvägar som prioriteras vid snöröjning. Den här kartan gäller bil- och busstråk i centrala Leksand.

Läs mer om snö- och halkbekämpning

Här på leksand.se kan du också läsa när insatserna startar. Ambitionsnivån är att börja snöröja de högst prioriterade vägarna vid ett snödjup på fem centimeter. För det övriga vägnätet inväntas i regel avtagande snöfall innan plogningen startar.

Du kan läsa mer om startkriterierna för snöröjningen, vem som har ansvar för plogning av olika vägar, var du som småhusägare kostnadsfritt kan hämta sand här på leksand.se. Där finns också vanliga frågor och svar om snöröjningen och i samband med snö- och halkbekämpning publiceras ofta dagsaktuell information på webbens startsida om insatserna som görs.

Läs mer om snö- och halkbekämpning

Fler nyheter