21 januari 2021 klockan 22.26

Sporthallar öppnas för barn och delvis fortsatt distansundervisning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilder fotograferade för Leksands Gymnasieskola 2014
På måndag öppnar kommunen alla gymnastiksalar och sporthallar för barn i organiserad träning via föreningar. Foto: LARS DAHLSTRÖM

Leksandshallen, kulturhuset och Insjöns bibliotek fortsätter att vara stängda. Däremot öppnas kommunens gymnastiksalar och idrottshallar för barn från och med måndag. På såväl gymnasiet som högstadiet får eleverna räkna med delvis fortsatt distansundervisning.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen att hålla ”icke nödvändig verksamhet” stängd. Förlängningen gäller till den 7 februari och omprövas därefter varannan vecka. 

Det innebär att Leksandshallen, Leksands kulturhus och Insjöns bibliotek fortsätter att vara stängda för allmänheten. Det är fortsatt möjligt att låna böcker på distans.

Även Öppna förskolans verksamhet på Familjecentralen Bönan är pausad, liksom dagligverksamheten Affärn på Norsgatan. 

Barns fritidsaktiviteter kan starta 

Samtidigt undantas idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus. Kommunen och ideella föreningar uppmanas att starta sina organiserade aktiviteter för barn i så stor utsträckning som möjligt förutsatt att föreskrifter och allmänna råd kan följas. 

Det innebär att kommunen öppnar alla gymnastiksalar och sporthallar från och med måndagen den 25 januari för barn i organiserad träning via föreningar. Antalet personer som får vistas i hallarna begränsas så att det motsvarar en utövare per tio kvadratmeter. Det innebär 72 personer i exempelvis Leksandshallens A-hall och 13 personer i Gärde gymnastiksal. Fritidsavdelningen skickar utförlig information till berörda föreningar. 

Verksamhet på Jippo och kulturskolan

Regeringens beslut innebär också med stor sannolikhet att kulturskolan kan återuppta en del av den gruppverksamhet som har pausats. Kulturskolan tar personlig kontakt med de elever som i så fall berörs. 

Fritidsgården Jippo i Insjön fortsätter som tidigare med sin verksamhet för barn födda 2005 eller senare. 

Distans- och närundervisning på gymnasiet 

Folkhälsomyndighetens rekommendation för gymnasieskolan förlängs, men justeras. Från och med måndagen den 25 januari till och med den 1 april ska undervisningen bedrivas med hjälp av både fjärr- eller distansundervisning och närundervisning.

Elever och vårdnadshavare får närmare information via lärplattformen Vklass. 

Fortsatt distansundervisning för delar av högstadiet 

Högstadiet på Sammilsdalskolan har startat vårterminen med viss undervisning på distans för årskurs 7 och 8. Upplägget har fungerat bra och fortsätter därför ytterligare två veckor, till den 7 februari.

Elever och vårdnadshavare får närmare information via lärplattformen Infomentor. 

Fortsatt distansarbete och munskydd på bussen 

Torsdagens besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten berörde en rad olika områden. Här är en sammanfattning: 

  • Rekommendationen om distansarbete för statliga myndigheter förlängs till den 7 februari. 
  • Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra en riktad insats med fokus på arbetsplatser och branscher där det finns risk för stor smittspridning. 
  • Nuvarande stopp för alkoholservering efter klockan 20.00 förlängs fram till den 7 februari.
  • Kommuner och regioner uppmanas att hålla lokaler som allmänheten har tillgång till stängda till den 7 februari.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om att ha munskydd i kollektivtrafik och under rusningstid ska gälla våren ut. Rekommendationen gäller vardagar klockan 7-9 och 16-18. 
 

Fler nyheter