11 oktober 2021 klockan 16.21

Inbjudan till samråd för projekt Limån

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Planerade åtgärder Limå kraftverk
Planerade åtgärder vid Limå kraftverk.

Kommunen bjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utrivning av Limå och Sågkvarns vattenkraftverk samt återställning av Limån i anslutning till kraftverken.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Syftet med projektet är att återställa fria vandringsvägar i Limån samt att skapa lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk. En kort sammanfattning av projektet finns i den bifogade filen längst upp på sidan. Ni som vill läsa mer kan även ladda ner ett samrådsunderlag från följande adress:

http://www.fvt.se/allmant/samrad-projekt-liman/

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillståndsprocessen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. På samrådet kommer vi att informera om den planerade verksamheten, ta emot synpunkter och svara på frågor.

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post senast 2021-10-31 till viktor.hebrand@fvt.se och märk med ”Projekt Limån”.

När, var och hur

När: Onsdagen den 20 oktober klockan 16.00–18.00

Var: Webbmöte (länk erhålls vid anmälan)

Anmälan: Anmälan görs senast den 19 oktober via e-post till viktor.hebrand@fvt.se. Ange namn och fastighet/organisation som ni representerar.

Hur: Webbmötet hålls genom appen/programmet Microsoft Teams.

För att mötet ska fungera så bra som möjligt ber vi er att logga in i god tid innan mötets start samt att stänga av mikrofonen (muta) när ni inte ställer frågor.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för frågor innan samrådet, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Tekniska frågor rörande åtgärderna

Viktor Hebrand

Tel: 0707-915680

Mail: viktor.hebrand@fvt.se

Leksands kommun

Åke Sjöberg, Samhällsutvecklingschef

Tel: 0247-80599

Mail: ake.sjoberg@leksand.se

Hjärtligt välkomna!

Fler nyheter