29 november 2021 klockan 19.30

Kommunfullmäktige antog ny vision med höga ambitioner

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tre glada elever som håller fint klippta pappersformar framför sina ansikten.
Grundskolan är en av många verksamheter som lyfts fram i kommunens nya Vision 2030.

Leksands kommun ska ha en av Sveriges främsta grundskolor och vara ledande inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det är några av ambitionerna i kommunens nya vision som antogs av kommunfullmäktige måndagen den 29 november.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Den nya visionen – Vision 2030 – var en av totalt 24 ärenden som diskuterades när kommunfullmäktige hade sitt första fysiska sammanträde efter ett helt år med digitala möten. Visionen baseras på FN:s Agenda 2030 och de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

– Den förra visionen har tjänat oss väl, använts av många och varit en ledstjärna, men den saknade ambitioner främst inom välfärdens områden, sa kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) på sammanträdet.

Den nya visionen har höga ambitioner, inte minst när det gäller grundskolan och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Genom respekt och förståelse för varandra och varandras uppdrag är jag övertygad om att vi kommer att nå den nya visionen, sa Ulrika Liljeberg.

Leksand är - som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här möter vi tillsammans samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation.

Vi har en av Sveriges främsta grundskolor och vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke präglar vardagen. Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet.

Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna möta framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.

Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig välfärd och en professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare.

Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda levnadsförutsättningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, integration och sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett utbud av varor, tjänster och arbetsplatser - både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för expansion och tillväxt.

Se mötet i efterhand

Kommunfullmäktige fattade också beslut om budgeten för kommande år, att minska antalet ledamöter från 49 till 41 i kommunfullmäktige från och med nästa mandatperiod och att avslå Bygdepartiets motion om att pausa arbetet med ”vägfrågan”.

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna i faktarutan nedan, kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Tidigare nyhet om budgeten: Alliansen vill återinföra kulturbidrag och stötta lokala föreningar

Fler nyheter