06 december 2021 klockan 16.07

Kommunstyrelsen höjer ersättningen till externa hemtjänstföretag

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Pengar, mynt och sedlar

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 december diskuterades åtta ärenden. Ett av dem var att höja den ekonomiska ersättningen till godkända hemtjänstföretag i Leksands kommun. Här sammanfattar vi mötet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Coronaviruset och Leksands kommun

Vi är fortsatt i en pandemi och Leksands kommun bevakar därför händelseutvecklingen och arbetar efter ansvariga myndigheters råd, rekommendationer och riktlinjer. Bevakning hålls genom bland annat pressträffar/pressmeddelanden, länsövergripande nätverksträffar samt dialog med verksamheterna. Löpande information delas på vår Facebook och hemsidan uppdateras i takt med att ny information kommer ut.

Information om ärendet enskilda vägar

Kommundirektören gav en lägesrapport från arbetet med de enskilda vägarna. Mer information och svar på vanliga frågor finns på vår hemsida leksand.se/enskildavagar.

LOV-ersättning 2022 höjs med 10 kronor per timme

Leksands kommun har valfrihet inom hemtjänsten, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv väljer vilket företag, så kallad leverantör, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade att höja den ekonomiska ersättningen till det externa hemtjänstföretag som för närvarande är godkänt i Leksands kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Höjningen från 435 till 445 kronor per godkänt utförd hemtjänsttimme gäller från årsskiftet.

Höjningen är en anpassning till de lönenivåer och övriga personalkostnader som finns inom kommunens hemtjänst.

Fler nyheter