10 december 2021 klockan 11.50

Moskogsvägen allt närmare - snart dags för samråd

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Moskogsvägens tänkta sträckning

Arbetet med Moskogsvägen går framåt. I januari presenteras förslaget till detaljplan för området där vägen ska byggas. Då får också allmänheten tycka till om förslaget. Redan nu kan du se filmen om Moskogsvägen här på webben.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Våren 2017 startade planeringsarbetet för att förverkliga Moskogsvägen. Sedan dess har det gjorts många olika utredningar och bjudits in till ett flertal möten. Arbetet ligger till grund för det detaljplaneförslag som presenteras under samrådet 11 januari­–­8 februari. Under samrådstiden får allmänheten möjlighet att sätta sig in i förslaget och lämna eventuella synpunkter.

Se filmen om Moskogsvägen

Redan nu är det möjligt att se filmen som beskriver planeringen av projektet Moskogsvägen. Där presenteras bland annat de olika vägalternativ som diskuterats och vinsterna med att bygga vägen.

Om detaljplanen godkänns kan bygget av vägen som tidigast komma igång i slutet av 2022, men mer troligt våren 2023 och i så fall stå klar 2024.

Läs mer om Moskogsvägen

Fler nyheter