07 december 2021 klockan 15.28

Nu knyts gång- och cykelvägnätet ihop i södra Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Cyklist som cyklar på snöig väg

Nu startar arbetet med att knyta ihop gång- och cykelvägnätet runt Stengärdsvägen i södra Insjön. Åtgärderna tillhör de mest prioriterade i kommunens cykelplan som nyligen klubbades av kommunfullmäktige.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Cykelplanen beskriver hur kommunens gång- och cykelvägar ska utvecklas. Åtgärderna vid Stengärdsvägen på Knippboheden i Insjön tillhör de högst prioriterade.

I Insjöns tätort handlar det mycket om att knyta ihop befintliga gång- och cykelvägar så att det blir ett mer sammanhängande vägnät och tydliga passager där många behöver passera över mer trafikerade vägar.

Vid Stengärdsvägen ska nya stråk och passager byggas och en grusad gång- och cykelväg få beläggning och belysning. Arbetet pågår under vintern och förväntas bli klart i samband med att sträckorna asfalteras under försommaren.

Karta över gång- och cykelvägarna som ska byggas i södra Insjön

Kartan visar var det kan förekomma arbete under vintern. 

Angelägna projekt i Tällberg och Häradsbygden

Exakt vilka gång- och cykelvägssatsningar som står på tur är svårt att säga. Det beror på var kommunen får möjlighet att bygga. Högt prioriterat är till exempel gång- och cykelvägar i Tällberg i området runt skolan och mellan Moskogen och Häradsbygden.

– Där är tanken att bygga gång- och cykelvägarna intill statliga vägar där Trafikverket har väghållningsansvar och ställer krav på bland annat utformning, vilket gör att det i regel tar längre tid för oss som kommun att påbörja angelägna åtgärder, säger trafikingenjör Lars Lindblom.

Läs mer om cykling och cykelvägar

Fler nyheter