24 februari 2021 klockan 09.57

Brist på nya bostäder bromsar befolkningstillväxten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Visionsbilder av bostadsrätter Nygård 5, Hesseborns, i centrala Leksand
Nyproduktion av bostäder är en grundförutsättning för fortsatt befolkningsökning i kommunen. I år blir Skoglunds 27 bostadsrätter vid Hesseborns i centrala Leksand klara för inflyttning samtidigt som det byggs många nya villor. Byggnationerna väntas påverka befolkningsutvecklingen positivt. Visionsbild: Nils Skoglund AB

Kommunens befolkning har parkerat på drygt 15 800 personer. Bristen på nya bostäder är den stora förklaringen. – Tack vare 27 nya lägenheter vid Hesseborns och god nyproduktion av villor har vi något bättre förutsättningar inför 2021, säger näringslivschef Per Strid.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Befolkningsmängden i Leksands kommun har i princip stått stilla sedan 2018 då befolkningsrekordet 15 804 personer noterades. 2019 putsades rekordet, om än marginellt, till 15 807 och förra året stannade siffran på 15 801.

Nya bostadsprojekt på gång

Den stora förklaringen till att kommunens starka befolkningsökning har stannat av är bristen på nya bostäder.

– Befolkningsmålet 18 000 invånare 2025 kan kännas avlägset, men med flera planerade och projekterade bostadsprojekt under de närmsta åren tror jag att vi närmar oss målet lite snabbare, säger Per Strid.

Redan i år färdigställs 27 bostadsrätter vid Hesseborns i centrala Leksand och året därpå byggs det bostäder på Storgärdet. 2022 är planen att det stora nya området Lummerhöjden ska börja bebyggas och sedan hoppas kommunen komma igång med byggnation vid Åkerö brofäste inom en inte alltför avlägsen framtid.

”Leksand har det många längtar efter”

Leksands kommun har länge varit en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Det visar inte minst Leksandsbostäders bostadskö med omkring 3000 personer, intresset för de bostadsområden som planeras och att kommunen får många etableringsförfrågningar.

Leksands nya kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, tror att kommunen kan erbjuda det som många vill ha:

 Leksand ligger bra till för arbetspendling, har en väl utbyggd infrastruktur för inte minst fiberanslutning och erbjuder ett fint utbud av välfärdstjänster, kultur-, natur- och fritidsupplevelser för liten som stor. Vi vet att pandemin har fått fler att längta efter en livsstil som är precis vad Leksand kan erbjuda. Kan vi skapa ett varierat utbud av bostäder i olika former, ger det oss mycket goda möjligheter att möta denna längtan, säger hon.

30-39-åringarna fortsätter bli fler

Trots att befolkningsökningen har bromsat in finns det glädjeämnen i statistiken, till exempel att gruppen 30-39 åringar fortsätter att öka i antal.

Gruppen 70 plus ökar också, medan 0-19 åringarna blir färre.

 2020 blev något av ett mellanår med små förändringar i de olika kolumnerna. Det som sticker ut lite grann är att invandringen var den lägsta på många år och att betydligt färre än normalt har gift sig under pandemin, säger Per Strid.

Fler nyheter