12 februari 2021 klockan 14.13

Leksands kommun tillsätter utredning gällande vaccinationsförfarande

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nurse giving COVID-19 vaccine shot to elderly volunteer patient,Coronavirus immunization process,potential cure clinical trial,medical health care procedure illustration,illness treatment and therapy

Det har framkommit att även medarbetare som inte tillhör någon av de prioriterade grupperna har fått vaccin mot covid-19. Därför tillsätter kommunen en utredning för att identifiera vad som har hänt. Uppdraget ska utföras av en extern aktör.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

– Vi ser allvarligt på risken att vi kan ha brustit i våra rutiner och tillsätter därför en oberoende aktör för att utreda detta. En konsekvens av kommunens vaccinationsuppdrag är att våra medarbetare dagligen tvingas göra avvägningar för att säkerställa att alla vaccinationsdoser nyttjas. Samtidigt är det givetvis av stor vikt att vi agerar på ett sätt som inte skadar förtroendet för den nationella vaccinationsprocessen, säger kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.

Leksands kommun inväntar resultatet från utredningen och kommer därefter upprätta en åtgärdsplan. Samtidigt förstärker organisationen arbetet internt för att säkerställa att rutiner efterlevs.

 Vi är positiva till utredningen för att säkerställa att våra processer följs. Det är viktigt för oss att såväl våra medarbetare som medborgare ska känna trygghet och förtroende för våra arbetssätt och rutiner, säger socialchef Ulrika Gärdsback.

Fler nyheter