22 februari 2021 klockan 06.00

Rivning på Edshult och Parkgatan ger plats för nya byggnader

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kvarteret Paraden på Parkgatan i Leksand
Den röda längan i kvarteret Paraden är en av byggnaderna som ska rivas under våren för att ge plats till nya bostäder.

Nu inleds rivningen av ett antal lägenheter på Edshult och i kvarteret Paraden på Parkgatan i Leksand. Rivningsarbetet ska vara avslutat och marken återställd senast den 30 april. Lägenheterna som rivs är i dåligt skick och ska ersättas med andra alternativ.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Måndagen den 22 februari etableras arbetsplatserna inför det rivningsarbete som väntar. Inledningsvis ska de nio marklägenheterna som finns på Soldatvägen och Rotevägen på Edshult saneras från asbest, PCB och andra miljöfarliga material. Därefter saneras den röda längan i kvarteret Paraden på Parkgatan. I mitten av mars rivs resten med hjälp av grävmaskiner. Senast den sista april ska arbetena vara avslutade och marken återställd.

Totalt tio marklägenheter berörs

En av totalt tio marklägenheter på Edshult har redan rivits. Nu rivs ytterligare nio.

– Husen är i dåligt skick, de byggdes som temporära bostäder på 70-talet och har nu överlevt sin livslängd. Det är förklaringen till att rivning är ett bättre alternativ än renovering, säger fastighetschef Pelle Lindqvist på Leksandsbostäder.

Exakt vad som ska byggas på tomterna istället är inte bestämt, men det finns behov av ett nytt demensboende i anslutning till Edshultsgården och nya bostäder.

12-16 nya lägenheter på Paraden

Den röda längan med tre lägenheter på Parkgatan har också låg standard. Byggnaden står dessutom på så kallad prickad mark vilket gör att det tillfälliga bygglovet inte får förlängas ytterligare. Istället ersätts byggnaden av ett nytt, fristående hus med mindre lägenheter.

Kvarteret Paraden på Parkgatan i Leksand

Den rappade huvudbyggnaden Paraden med totalt 18 studentlägenheter, berörs marginellt av rivningen. Det är bara väggen där den röda längan har dockats som behöver återställas.

Kan förekomma störande ljud

Rivningsarbetet pågår normalt klockan 7‑16 på vardagar och då kan det förekomma störande ljud från arbetsmaskiner och transportfordon. Leksandsbostäder har informerat närboende och verksamheter i anslutning till adresserna.

Fler nyheter