15 februari 2021 klockan 21.15

Starkt ekonomiskt resultat tack vare stora tillskott från staten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kulturhuset och Leksandshallen
Kulturhuset och Leksandshallen är två verksamheter som har pausats under pandemin. Pausade, uppskjutna och inställda åtgärder minskade kommunens kostnader under 2020, samtidigt som statsbidragen ökade rejält. Det berättade ekonomichef Lotta Zackrisson på kommunfullmäktiges sammanträde.

Tack vare flera pandemirelaterade tillskott från staten gjorde Leksands kommun ett starkt ekonomiskt resultat under 2020. Resultatet blev 25,7 miljoner kronor. – Utan dessa engångsåtgärder hade vi gjort ett underskott, säger ekonomichef Lotta Zackrisson.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Leksands kommun gick in i 2020 med ett omfattande sparpaket och ett budgeterat underskott på 11,6 miljoner kronor. Det stod inte på förrän pandemin slog till och ställde allt på ända. Men det som först befarades bli en ekonomisk kalldusch, visade sig vid årets slut bli ett positivt resultat på hela 25,7 miljoner kronor.

Över 37 miljoner i generella statsbidrag

– De generella statsbidragen har ökat med över 37 miljoner kronor jämfört med budget vilket har varit avgörande då skatteintäkterna för kommunen sjönk med 10 miljoner kronor jämfört med 2019 och till slut blev 30 miljoner kronor lägre än budgeterat, förklarade Lotta Zackrisson i samband med att hon presenterade bokslutet för 2020 på kommunfullmäktiges sammanträde.

Det som har haft störst påverkan på sektorernas resultat är den statliga ersättningen för kommunens sjuklönekostnader som uppgår till cirka tolv miljoner kronor. Kommunen har också fått – och räknar med att få ytterligare ersättning för merkostnader på grund av hanteringen av covid-19. Ersättningen kan bli närmare sju miljoner kronor.

Utan statsbidrag hade det blivit underskott

Zackrisson betonar att det positiva resultatet är en tillfällighet med en tydlig koppling till pandemin. Utan de statliga tillskotten hade kommunen – precis som beräknat – haft ett underskott vid årets slut.

Det betyder att kommunen, precis som de flesta andra kommuner, fortfarande står inför ekonomiska utmaningar, främst beroende på att antalet äldre, barn och unga ökar jämfört med den arbetsföra befolkningen. Därför måste Leksands kommun fortsätta att genomföra både beslutade och nya åtgärder och effektiviseringar under de närmaste åren.

Pausade verksamheter gav lägre kostnader

Pandemin har också påverkat bokslutet på andra sätt. Till exempel har många kommunala verksamheter pausats, tjänster har varit vakanta medan fortbildning och utveckling har skjuts på framtiden, vilket genererat en avvikelse på mellan 7-10 miljoner kronor jämfört med budget.

En mild vinter, många sökande till gymnasiet, färre barn än planerat inom förskolan, ett högt tryck på fastighetsförsäljningen och byggsidan är andra faktorer som har påverkat resultatet positivt.

Se mötet i efterhand

Informationen om bokslutet var en av totalt 16 punkter på kommunfullmäktiges sammanträde. Andra frågor gällde bland annat bidraget till lantmäteriförrättning för de enskilda vägarna, en kommunal borgen till Sätergläntan och en hälsning till Leksands kommun från kronprinsessparet.

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

 

Fler nyheter