22 februari 2021 klockan 16.19

Utredning om vaccineringsmiss klar senast den 31 mars

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

vaccinering av kvinna

På torsdag inleds utredningen om vaccinering av icke prioriterade medarbetare i Leksands kommun. Utredningen ska ta reda på varför prioriteringsordningen inte följts och se över riktlinjer, rutiner och intern kontroll. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

För drygt en vecka sedan fick Leksands kommun veta att medarbetare som inte tillhör någon av de prioriterade grupperna enligt fas 1 ändå har fått vaccin mot covid-19. Kommunen beslutade därför att utreda händelsen. Nu har en extern utredare anlitats och på torsdag inleds utredningen.

– Utredaren ska genomlysa orsakerna till att prioriteringsordningen inte har följts. Händelser och beslut i samband med vaccineringen ska utredas, men även om det finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa hanteringen och tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att dessa efterlevs av medarbetare och chefer, säger kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.

Intervjuer och granskning av dokumentation

Utredningen beräknas pågå i tre veckor och en skriftlig rapport ska vara klar senast den 31 mars. Utredarna ska granska dokumentationen kring hantering av vaccin generellt och de beslut som har fattats i det här specifika ärendet. Utredarna ska också genomföra intervjuer med beslutsfattare och medarbetare som har varit involverade i upprättandet av riktlinjer, rutiner, planering, genomförande och mottagande av vaccin.

– Den skriftliga rapporten ska beskriva våra rutiner för vaccinering och läkemedelshantering, hur rutinerna har följts och orsaker till eventuella avvikelser. Beslut om eventuella åtgärder och vilka de i sådana fall blir, beror på vad utredningen kommer fram till, säger Caroline Smitmanis Smids.

Tidigare nyhet

12 februari 2021: Leksands kommun tillsätter utredning gällande vaccinationsförfarande

Fler nyheter