08 mars 2021 klockan 17.09

KS-nytt: 2023 och 2030 - två nya årtal att ta sikte på

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommuns vision 2025, huvudbild samt omtanke och proffession. Illustration Johan Isaksson
I november ska kommunens nya vision - som sträcker sig till 2030 - presenteras. Vision 2025 har funnits sedan 2012 och bland annat presenterats med hjälp av Johan Isakssons visionsbilder.

2030 är årtalet som Leksands kommun tar sikte på i en ny vision som ska bli klar under året. Den nya bostadsförsörjningsplanen, däremot, sträcker sig till 2023. Det var två av besluten vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 8 mars.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av totalt tolv ärenden:

Kommunen siktar på 2030 i ny vision

Kommunens Vision 2025 ska ersättas av en vision som sträcker sig till år 2030. Den nya visionen ska tas fram med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och dess tre dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den nya visionen ska bli klar i år. Målet är att den ska godkännas av kommunfullmäktige i november.

Vision 2025 har varit en viktig målbild för kommunens utvecklingsarbete sedan 2012. Under perioden har det skett en omfattande utveckling av kommunen och stora förändringar i omvärlden.

Den nya visionen ska harmoniera med andra viktiga planer, till exempel nya översiktsplanen och kommunens nya miljömål. Såväl förtroendevalda som medarbetare ska involveras i arbetet med den nya visionen.

Ny plan för bostäder till 2023

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den nya bostadsförsörjningsplanen, men vill att den ska gälla till och med 2023 i stället för till och med 2025. Ett av flera skäl till årtalsändringen är att arbetet med den nya visionen kan komma att påverka planens innehåll. Bostadsförsörjningsplanen ska hjälpa kommunen att planera och fatta beslut om nya bostäder i takt med att befolkningen ökar.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 10 maj.

Effektivare skötsel av fastigheter, vägar och utemiljö

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en rad förändringar som ska effektivisera skötseln av kommunens fastigheter, vägar och utemiljö. Förändringarna ska förbättra samarbetet mellan kommunens och Leksandsbostäders verksamheter. I korthet handlar det om:

  • Att slå ihop servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd med gata/park. Den nya avdelningen får namnet Utemiljö.
  • Att fritidsavdelningens fastighetsförvaltning förs över till Leksandsbostäder.
  • Att kommunens vaktmästare flyttas till Leksandsbostäders fastighetsförvaltning.
  • Att sektorn samhällsutveckling tillsätter en lokalstrateg som får ansvar för alla sektorers strategiska lokalfrågor.

Gemensamma dialog- och prioriteringsmöten ska också effektivisera arbetet och förhindra dubbelarbete.

Golfklubb får köpa loss fastigheter

Tällbergsbyarnas golfklubb får köpa loss två fastigheter som klubben har arrenderat av kommunen sedan 2007. Priset blir drygt 540 000 kronor. Klubben planerar nya byggnader relaterade till golfverksamheten på fastigheterna. I och med att arrendet upphör i förtid tecknas ett nytt arrendeavtal för övriga fastigheter som klubben arrenderar för att kunna spela golf på.

Ta del av alla handlingar

Du kan ta del av alla handlingar och så småningom även protokoll från mötet på vår hemsida.

Handlingar från mötet

Protokoll

Fler nyheter