12 april 2021 klockan 16.35

Dalarnas två första fall av fågelinfluensa upptäckta i Leksand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Svanar vid Limsjön
Svanar vid Limsjön.

Dalarnas två första fall av fågelinfluensa har konstaterats i Leksands kommun. Än så länge har inga tamfåglar smittats, men ägare av tamfåglar uppmanas att skydda sina tamfjäderfä mot smitta.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Utbrottet av fågelinfluensa som har pågått sedan i höstas sprider sig fortfarande i landet. Nu har de två första fallen konstaterats i Dalarna. Det rör sig om en kanadagås som påträffades i centrala Leksand och en sångsvan som hittades död i sjön Insjön vid Rönnäs.

– Sjukdomen har en hög dödlighet och hög smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä mot smitta, meddelar länsstyrelsens enhet för jordbruk och djurskydd under måndagen.

Den allvarligaste sjukdomen som finns

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Den kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet. Fågelinfluensa lyder under epizootilagen och vid konstaterad smitta avlivas alla fjäderfä i en besättning.

De virusvarianter som nu sprids i Sverige har dödat många vilda fåglar och gett upphov till omfattande utbrott både i stora kommersiella fjäderfäbesättningar och hobbyflockar.

Viktigt att fågelägare följer restriktionerna

För att skydda sina tama fåglar från smittan och minska smittspridningen i landet är det viktigt att följa de restriktioner som Jordbruksverket beslutar om. Just nu råder skyddsnivå 2 (förhöjd risk för smitta) i hela Dalarna. Det innebär i huvudsak att man ska försöka hålla sina hobbyflockar inomhus. Om man bara har en hobbyflock, räcker det med att hålla fåglarna inhägnade och ge foder och vatten under tak. Kommersiella besättningar måste vara inomhus.

Läs mer hos Jordbruksverket och SVA

På Jordbruksverkets hemsida kan du bland annat läsa mer om olika skyddsnivåer, hur man ska agera om man hittar en sjuk eller död fågel och hur man ska gå till väga om man misstänker smitta i en hobbyflock. SVA rapporterar om fågelinfluensans spridning i landet.

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se

Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar – sva.se

Fler nyheter