13 april 2021 klockan 07.28

KS-nytt: Beslut om aktieköp och förberedelse av snabba beslut mot trängsel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Studentfirande i Leksand och studenttåget närmar sig Noret
Kommunstyrelsen ska få beslutanderätten att snabbt kunna förbjuda vistelse på platser där det finns stor risk för trängsel.

Med ett aktieköp på drygt 7,5 miljoner kronor vill kommunstyrelsen (KS) slå vakt om ett starkt offentligt ägande i Dala energi AB. KS vill också få möjlighet att ta snabba beslut för att förhindra trängsel på vissa platser.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det var två av totalt 22 ärenden på kommunstyrelsens sammanträde under måndagen. Här har vi sammanfattat några av ärendena:

KS ska kunna ta snabba beslut om begränsningar

Enligt den tillfälliga pandemilagen har Leksands kommun möjlighet att förbjuda vistelse på platser där det finns stor risk för trängsel, till exempel i en park eller på en badplats. Eftersom ett sådant beslut kan vara brådskande är förslaget att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till kommunstyrelsen. Eventuella förbud i Leksands kommun ska gälla för en särskilt angiven plats och under en begränsad tidsperiod. Den tillfälliga pandemilagen gäller till utgången av september 2021.

Slutgiltigt beslut om att delegera beslutanderätten fattas av kommunfullmäktige den 10 maj.

Vill köpa aktier i Dala energi för 7,5 miljoner kronor

Kommunstyrelsen vill utöka kommunens aktieinnehav i Dala energi AB. Köpet ska göras för att bibehålla balansen mellan ett starkt offentligt ägande och ett stort privat ägande förankrat i bygden. Bakgrunden till köpet är att Malungs elverk AB, med Malung-Sälens kommun som huvudägare, planerar att sälja sin aktiepost i Dala energi AB. För att inte ägarbilden, med ett starkt offentligt ägande, ska påverkas vill Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner köpa huvuddelen av aktierna som ska säljas. Förslaget är att kommunerna köper 290 000 aktier vardera till ett pris av 26 kronor per aktie.

Slutgiltigt beslut om aktieköpet fattas av kommunfullmäktige den 10 maj.

KS bestrider överklagande till Förvaltningsrätten

Kommunfullmäktiges senaste delbeslut om de enskilda vägarna i Leksands kommun har överklagats till Förvaltningsrätten. Leksandsbon som överklagat är kritisk till hur sammanträdet och ärendet har annonserats. Kommunstyrelsen vill att domstolen avslår överklagandet och menar att tillkännagivandet av sammanträdet och beskrivningen av ärendet inte stridit mot kommunallagen. Domstolens beslut väntas senare i år.

Bygdepartiet vill göra det enklare att lämna förslag

Bygdepartiet vill förenkla hanteringen av medborgarförslag som lämnas in via Medborgarnas förslagslåda. I en motion föreslår partiet en tydligare mall som stöd för den som ska lämna in ett förslag. Partiet får inget gehör för sitt förslag i kommunstyrelsen, bland annat för att informationen om förslagslådan på webben redan har setts över.

Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 10 maj.

Godkände fyra olika årsredovisningar

Kommunstyrelsen godkände flera olika årsredovisningar för det historiska året 2020 på sitt sammanträde. Förutom kommunens egen årsredovisning inklusive bokslut, godkändes årsredovisningen för Leksandsbostäder AB, Leksand vatten AB och Brandkåren Norra Dalarna.

Läs hela kallelsen och alla ärenden

Läs protokollet från mötet (publiceras när det är justerat)

Fler nyheter