05 maj 2021 klockan 08.04

Dags för samråd om planen för nya bostadsområdet Lummerhöjden

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lummerhöjden
Det nya området ligger norr om centrum, öster om Siljansvägen i höjd med Leksands Strand. Namnet Lummerhöjden är hämtat från den skyddsvärda växten strandlummer som växer i området.

Nu är du välkommen att tycka till om planerna för ett av Leksands största bostadsprojekt genom tiderna. Området heter Lummerhöjden, ligger norr om centrum och möjliggör cirka 300 nya bostäder. Hållbarhet, blandad bebyggelse och en viss färgskala ska prägla området.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I flera år har planeringen av ett helt nytt bostadsområde norr om Käringberget pågått. Nu har arbetet kommit så långt att ett förslag till detaljplan kan presenteras. Detaljplanen tillåter cirka 300 nya bostäder vilket gör bostadsprojektet till ett av Leksands största genom tiderna. Projektet är ett av flera som ska bidra till att nå kommunens befolkningsmål på 18 000 invånare.

Hållbarhet ska vara ett kännetecken

Tidigt i planeringsprocessen bestämde sig Leksands kommun för att ha ett extra fokus på hållbarhetsfrågor ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det ska vara enkelt att leva, få ihop vardagspusslet, må bra och föra en klimatmässigt hållbar livsstil i Lummerhöjden. En blandad bebyggelse med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus, såväl bostadsrätter som hyresrätter, ska göra det möjligt att bo kvar i området hela livet. Ett särskilt hållbarhetsprogram har legat till grund för planeringen.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet

Lummerhöjden

Röd, grå eller vit färgsättning

Kommunen vill också skapa bestående arkitektoniska värden i Lummerhöjden. Därför finns bestämmelser om färgsättning i detaljplanen. Kommunen vill skapa karaktärsområden med röd, grå och vit färgsättning. Inspirationen är hämtad från de faluröda trähusen i byarna, de grånade timmerhusen i fäbodarna och tätortens ljusa byggnader i trä och puts.

Ett särskilt arkitekturprogram ska användas i samband med försäljning av mark i området, programmet ska inspirera framtida tomtköpare vid utformningen av sitt hus.

Läs mer om arbetet med arkitekturprogrammet

Läs presentationen och chatta med oss

Detaljplanen kan påverka fler än de närmaste fastighetsägarna. Den som anser sig berörd bör lämna sina synpunkter redan under samrådstiden som pågår 5-30 maj. Eventuella synpunkter måste lämnas skriftligt eftersom endast skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Läs planen

Vårt förslag till detaljplan presenteras på hemsidan. Där finns också alla planhandlingar och tillhörande utredningar.

Läs presentationen och planhandlingarna

Chatta med oss

Vid två tillfällen den 17 maj har du möjlighet att chatta med oss om förslaget.

Chatta om förslaget måndagen den 17 maj

Kontakta oss

Det går också bra att ställa frågor via e-post eller telefon.

Plan- och kartavdelningen

Kundtjänst

Fler nyheter