17 maj 2021 klockan 10.56

Färre fimpar på marken – en kampanj för minskad nedskräpning i Dalarna

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksandsbostäders kampanj mot fimpar 2021
Johanna Jobs är samordnare för kampanjen färre fimpar på marken i Leksand.

Årligen slängs 30 000 000 fimpar i Dalarna och många av dom hamnar i vår natur. Med den här kampanjen vill de deltagande organisationerna aktualisera problemet med fimpar genom att visualisera mängden av fimpar som slängs.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Under vecka 20 har Dalakommunerna och de kommunala bolagen tillsammans med Håll Sverige Rent och destinationsbolaget Visit Dalarna tagit fram ett kampanjkoncept för minskad nedskräpning av fimpar i vår natur och vårt närområde.

Det här görs lokalt i Leksand

Leksands kommuns driftsorganisation Gata/Park hos Leksandsbostäder AB driver kampanjen lokalt här i Leksand.

  • Det finns folierade sopkärl ute på Norsgatan i Leksand tillsammans med rosafärgade beachflaggor som skapar uppmärksamhet under kampanjens dagar.
  • Tre veckor innan och tre veckor efter kampanjen gör de en mätning av antal fimpar vid en del av Norsgatan. På så sätt kan de mäta effekten av kampanjen.

– Fimpar och snuspåsar innehåller plast och miljögifter som bly och kadmium. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om vårt skräp och att den hamnat, nämligen i ett sopkärl och inte på marken. För oss på Gata/Park handlar det också en arbetsmiljöfråga. Vi rensar bland annat planteringsytor och rabatter och det är inte trevligt att hitta slängda fimpar, snuspåsar och annat skräp. Den offentliga miljön är vår arbetsplats säger Johanna Jobs, Gata/Park och samordnare för kampanjen i Leksand.

– Vårt budskap är att personer som röker och snusar ska slänga skräpet där det hör hemma – i papperskorgen, säger Olle Oskarsson, gatuchef Gata/Park.

 

Faktaruta

  • Mer än 80 procent av allt som slängs är relaterat till tobakskräp.
  • Det tar ungefär 1-5 år för en cigarettfimp att sönderdelas till mikroplats. Mikroplast tar i sin tur 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.
  • I cigarrettfiltret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor. Filtret innehåller bland annat kadmium som också finns i batterier och är farligt för naturen.
  • Snus utgörs av organiskt material och är biologiskt nedbrytbart men innehåller även gifter och restprodukter. Idag finns inga studier på hur lång tid det tar för den påse som omsluter snuset att brytas ned.

Fler nyheter