11 maj 2021 klockan 16.31

KS-nytt: Från minus till plus i vårens ändringsbudget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Budget i balanas

Vårens ändringsbudget indikerar att kommunen kan nå en budget i balans 2021. Men de ekonomiska prognoserna är fortfarande mycket osäkra på grund av pandemin.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vårändringsbudgeten var en av totalt 15 ärenden på kommunstyrelsens sammanträde. Här sammanfattar vi några av ärendena:

Vårändringsbudget indikerar budget i balans 2021

Enligt vårens ändringsbudget ser kommunen ut att klara en budget i balans 2021 – förutsatt att sektorerna klarar av att hålla sina ramar trots pandemin. Resultatet blir i så fall drygt 13 miljoner kronor bättre än den budget som kommunfullmäktige ställde sig bakom i november 2020.

En förklaring till förbättringen är att tillväxten både nationellt och globalt har varit högre än väntat. Det i sin tur har gjort att skatteunderlagsprognosen som låg till grund för höstens budget har justerats uppåt sedan dess.

Årets första budgetprognos indikerar mindre underskott för tre av fyra sektorer, men osäkerheten kring kostnadsutvecklingen är fortsatt mycket stor så länge pandemin pågår. Förvaltningens förslag innebär därför ingen justering av beslutade ramar för 2021 bortsett från att kommunen får del av den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär det ett statsbidrag på ytterligare 1,4 miljoner kronor till grundskolan.

Investeringarna är också en del av vårändringsbudgeten. Totalt görs en minskning med 7,7 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2021.

Ändringsbudgeten godkändes av kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 7 juni.

Utökad kommunal borgen till Leksands tennisklubb

Leksands kommun utökar sitt borgensåtagande till Leksands tennisklubb, från drygt 1,9 till 2,3 miljoner kronor. Kommunal borgen är en förutsättning för att klubben ska få låna pengar från banken till nya filtmattor i tennishallen. De gamla mattorna är uttjänta.

Såväl kommunen som banken bedömer att klubben är välskött, har stabil ekonomi och klarar att betala av lånet. Borgensåtagandet skrivs ner med cirka 100 000 kronor per år, vilket motsvarar beloppet för gjorda avskrivningar och amorteringar.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 7 juni.

Flera kommunala verksamheter flyttas till Leksandsbostäder AB

Den 1 januari 2022 flyttas ett antal kommunala verksamheter över till Leksandsbostäders organisation. Det är bland annat servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd som berörs. De tre verksamheterna blir del i den nya avdelningen utemiljö tillsammans med nuvarande gata/park på Leksandsbostäder.

Kommunens vaktmästargrupp flyttas också över till Leksandsbostäder, men till avdelningen som jobbar med skötsel och drift av fastigheter.

Förändringarna görs för att effektivisera skötseln av kommunens fastigheter, vägar och utemiljö. De ska också förbättra samarbetet mellan kommunens och Leksandsbostäders verksamheter.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 7 juni.

Fastigheter i Sunnanäng får kommunalt vatten och avlopp

Ytterligare fyra fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-nätet. Det är möjligt tack vare den nya överföringsledningen som byggs mellan Leksand och Tällberg. De fyra fastigheterna ligger öster om Siljansvägen i Sunnanäng. Kostnaden beräknas till cirka 1,4 miljoner kronor.

Utökningen av det så kallade VA-området ska godkännas av kommunfullmäktige den 7 juni.

Fler nyheter