10 maj 2021 klockan 22.33

Ny bostadsförsörjningsplan ska ge 3000 nya invånare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hyreshusen på Sandgärdet i Insjön (söder om Sang)
På Sandgärdet i Insjön finns några av alla nya bostäder som byggdes i kommunen under perioden 2016-2020. Under 2021-2023 ska Leksandsbostäder bygga 20-30 nya lägenheter per år enligt den nya bostadsförsörjningsplanen.

Att det behövs många nya bostäder är kommunfullmäktiges ledamöter överens om. Men det finns olika idéer om hur det ska gå till. Vänstern vill se fler billiga hyresrätter och Bygdepartiet vill se fler bostäder i byarna.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunens första bostadsförsörjningsplan var giltig 2016-2020. Under den perioden byggdes 300 nya bostäder och befolkningen ökade med drygt 500 personer, vilket var högre än Statistiska centralbyråns prognos.

Vid kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen, godkändes en bostadsförsörjningsplan för åren 2021-2023. Enligt planen finns förutsättningar att öka kommunens befolkning med cirka 3 000 personer.

– De praktiska förutsättningarna finns för visionens förverkligande. Med planen råder det goda förutsättningar för att nå befolkningsmålet på sikt, konstaterade samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Alla vill bygga – men på olika sätt

Även om ledamöterna var överens om att det behövs många nya bostäder skapade bostadsfrågan debatt. Vänstern ville ändra vissa formuleringar som, enligt partiet, riskerar att bidra till att det byggs för få billiga hyreslägenheter. Bygdepartiet konstaterade att planen inte innehåller några bostadssatsningar i byarna och valde därför att inte delta i beslutet.

 Bostadsförsörjningsplanen är ett generellt dokument där de stora dragen penslas upp, men det byggs för närvarande lägenheter i Tällberg och det är på gång att byggas i Siljansnäs. Vi behandlade drygt 600 byggärenden förra året, en ansenlig mängd i någon av våra hundra byar, svarade Sebastian Larsson.

Se mötet i efterhand

Bostadsförsörjningsplanen var en av totalt 15 frågor som behandlades under kvällen. Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter