22 juni 2021 klockan 13.44

Leksand – en av landets mest bivänliga kommuner!

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rosa blommor och ett bi.
Rosa blommor och ett bi.

Leksand är Sveriges femte mest bivänliga kommun enligt Naturskyddsföreningens lista över de som arbetar bäst för att gynna bin och andra pollinerande insekter.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Varje år skickar Naturskyddsföreningen ut enkäter till Sveriges kommuner. I årets ranking svarade över 200 kommuner på frågor om pollinatörer och biologisk mångfald. Förutom en hög placering för Leksand hamnar Borlänge, Jönköping och Helsingborg högt. Sollentuna är kommunen som tar förstaplats.  

Viktigt arbete för mångfald 

Leksands kommun arbetar på många sätt för ökad biologisk mångfald. Bland annat arbetar kommunens sommarjobbare med att plocka bort invasiva arter som exempelvis jättebalsamin. Anledningen till att det behövs är i grunden för bina, humlor och andra pollinerarnas skull.   

- Det måste finnas ”mat” det vill säga blommande växter hela säsongen, från tidiga våren till sena hösten. De invasiva arterna sprider ut sig och tar platsen för en stor mängd andra växter som annars skulle försett insekterna med ”mat” under hela säsongen, förklarar Åsa Rydell som är kommunekolog.  

Andra insatser som gynnar pollinatörer

Alla insatser handlar inte om invasiva arter för att gynna pollinerarna. Kommunen sköter en stor slåtteräng i Tällberg och har haft flera lokala naturvårdssatsningar (LONA-projekt) som har koppling till pollinerare exempelvis sälg-projekt. Kommunen tar även hänsyn till den biologiska mångfalden vid stadsplanering, till exempel genom att plantera växter som gynnar pollinatörer. En annan viktig sak är att arbeta strategiskt och ha beslutade dokument, som till exempel naturvårdsplaner. 

- Utan pollinerare blir det inga frön, bär och frukter och vi människor är helt beroende av denna ekosystemtjänst, bland annat för att vi ska få mat, berättar Åsa Rydell.  

Fler nyheter