07 juni 2021 klockan 23.22

Ljusare ekonomi, ny vision och debatt om arbetsmiljön i skolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Digitalt möte där nio ledamöter syns i varsin ruta
Också måndagens fullmäktigemöte hölls digitalt.

En allt ljusare ekonomi, en ny vision för Leksands kommun och en aktuell fråga om bristande arbetsmiljö och information inom utbildningssektorn. Det var tre av totalt 15 ärenden på kommunfullmäktiges sammanträde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunens ekonomi ser allt ljusare ut. Den senaste prognosen pekar mot ett resultat på plus fem miljoner kronor vid årets slut. Det är 4,2 miljoner kronor mer än den vårändringsbudget som kommunfullmäktige antog på måndagskvällen.

I samband med beslutet om vårändringsbudgeten diskuterades olika förslag på besparingar och åtgärder för en budget i balans.

Ny vision med Agenda 2030 som grund

På mötet presenterades också upplägget för arbetet med att ta fram en ny vision för Leksands kommun. Ett uppstartsmöte har redan genomförts och nästa vecka hålls den första workshopen med kommunstyrelsens ledamöter. Redan nu är det klart att visionen ska utgå från de tre dimensionerna i Agenda 2030 som bygger på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Den nya visionen ska antas av kommunfullmäktige före årets slut.

Debatt om bristfällig arbetsmiljö och information

Mötet avslutades med att oppositionsråd Viktor Zakrisson (S) ställde en fråga, en så kallad interpellation, till kommunalråd Ulrika Liljeberg (C). Frågan handlade om brister i arbetsmiljö och information inom utbildningssektorn. Flera ledamöter deltog i debatten.

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

OBS! På grund av tekniska problem valde ordföranden att avhandla vissa punkter i en annan ordning än på dagordningen. Var observant på starttiden för att hitta till rätt ärende.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter