09 juni 2021 klockan 07.53

Omfattande inventering pekar ut många kulturmiljövärden i kommunen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Från inventeringen av Hästberg till kulturmiljöprogrammet. Hästberg 5:5.
Den här gården i Hästberg är en av hundratals gårdar och hus som beskrivs i kommunens nya kulturmiljöprogram. Foto: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Det finns ovanligt många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i Leksands kommun. Det visar en omfattande inventering som nyligen har genomförts. Materialet har sammanställts i ett unikt kulturmiljöprogram som du enkelt kan ta del av på kommunens webbplats.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Inventeringen har genomförts i samarbete med byggnadsantikvarier på Dalarnas museum. Totalt har de tittat närmare på 88 av kommunens byar och fäbodar. Tätorten Insjön har inventerats och i Noret har över 200 byggnader (!) dokumenterats.

Massor av kulturmiljövärden i kommunen

Kristoffer Ärnbäck, som varit huvudansvarig för kartläggningen, är fascinerad över mängden kulturmiljövärden i kommunen.

– Man slås verkligen av hur mycket som finns kvar från det gamla, men också hur väl man har anpassat det nya över tid, säger han i en nyproducerad kortfilm om kulturmiljöprogrammet.

I filmen lyfter Kristoffer fram den speciella karaktären av faluröda byar med kringbyggda gårdar i täta klungor längs älven och Siljan.

 Det är något som verkligen utmärker Leksand. Det finns också ovanligt många riktigt gamla detaljer bevarade på gårdarna, vilket är väldigt speciellt, säger han.

Programmet ska inspirera och hjälpa

Tanken är att kulturmiljöprogrammet ska ge både kunskap och inspiration till fastighetsägare i kommunen. Även kommunens handläggare har stor nytta av programmet. Det används som vägledning vid bygglovsärenden och när kommunen tar fram nya detaljplaner.

 Avsikten med kulturmiljöprogrammet är att inspirera och hjälpa både fastighetsägare och oss som handläggare att ta vara på de värden som finns, säger stadsarkitekt Anna Ograhn.

Enkelt att läsa programmet på webben

På kommunens webbplats kan du enkelt ta del av hela kulturmiljöprogrammet. Webbsidorna beskriver kulturhistoriska värden på miljöer och byggnader, lyfter fram värdefulla kulturlandskap och pekar ut byggnader och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel.

Allt beskrivs i texter och bilder och med hjälp av en särskild karta kan du söka information om specifika fastigheter. Om du vill kan du skriva ut hela programmet, men då behöver du ladda skrivaren, det är ett omfattande material på knappt 3000 A4-sidor!

Fler nyheter