12 augusti 2021 klockan 14.01

Smitta på äldreboende trots dubbla vaccindoser

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Edshultsgården
Trots dubbla vaccindoser har två boende och två anställda på Edshultsgården i Leksand smittats av covid-19.

Trots dubbla vaccindoser har två boende och två anställda på äldreboendet Edshultsgården i Leksand smittats av covid-19. För att förhindra fortsatt smittspridning har flera försiktighetsåtgärder vidtagits, bland annat införs besöksrestriktioner under två veckor.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Omedelbart efter att det visade sig att en anställd var smittad, inleddes en omfattande smittspårning med hjälp av Region Dalarnas smittskyddsenhet. I smittspårningen testades både boende och personal, totalt 30 personer. Under torsdagsmorgonen stod det klart att fyra personer är smittade av covid-19.

För att förhindra fortsatt spridning har de drabbade isolerats i sina lägenheter och besöksrestriktioner införts under två veckor. På de två berörda avdelningarna använder också personalen bland annat andningsmask i stället för visir eller munskydd.

Smittan kan fortfarande vara farlig

Ingen av de smittade är allvarligt sjuk, utan har inga eller bara milda symtom. Ändå tas situationen på stort allvar.

– Att vi får in smitta påminner om att två doser vaccin inte gör att man är immun mot coronaviruset och att vi fortfarande måste ta pandemin och restriktionerna på största allvar. Samtidigt som vaccinet räddar liv kan smittan fortfarande få allvarliga följder, säger kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.

Allmän smittspridning i samhället

Det är oklart hur smittan har tagit sig in på äldreboendet, men så länge det finns en allmän smittspridning i samhället finns alltid risken att den tar sig in i kommunens verksamheter.

 Därför är det viktigt att alla fortsätter att ta sitt ansvar och följa restriktionerna, säger Caroline Smitmanis Smids.

Fler nyheter