26 augusti 2021 klockan 09.25

Utforska Lummerhöjden på plats med kartapp

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Du som är intresserad av att bo eller bygga på Lummerhöjden kan utforska området på plats med detaljplaneförslaget i handen med kartappen eller se förslaget på webben.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

 

I maj 2021 genomgick förslaget för hur området ska bebyggas samråd med allmänhet och intressenter. Förslaget kan du ta med dig på vandring i området med hjälp din smartphone och kartappen.  

I kartappen kan du utforska området och de planerade byggrätterna presenterad på ett ortofoto. Starta webbkartan i din smartphone eller surfplatta och starta gps-funktionen (felmarginaler i gps-funktionen förekommer). Du zoomar med plust (+) och minus (-).   

Ta del av hela planförslaget på webben  

Presentationen av förslaget hittar du också på webben. Där hittar du planhandlingar och de utredningar som gjorts på området. Här finns även en film som beskriver själva planprocessen.   

 

Vad är en detaljplan?  

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur marken får bebyggas exempelvis hur stor yta som får bebyggas och antal våningar. En detaljplan är en juridisk bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen. Planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov. 

Fler nyheter