14 september 2021 klockan 10.55

Leksands kommun får nationell utmärkelse för digital skolutveckling

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

glad pojke i ett klassrum som använder en läsplatta
"Vi ser en ny nivå av digital mognad hos grundskolan i Leksands kommun", säger ordföranden i juryn bakom kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.

Grundskolan i Leksands kommun ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Det menar juryn bakom kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 som i år tilldelas bland annat Leksands kommun.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer har testats i skarpt läge under pandemin. Grundskolan i Leksands kommun har varit förutseende och kommit långt i sitt digitaliseringsarbete. Det är förklaringen till att kommunen i år får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan tillsammans med sex andra skolhuvudmän från Stockholm, Göteborg, Karlstad, Eksjö och Hallstahammar.

Delaktighet och behovsorienterat

Grundskolechef Annica Sandy Hedin är stolt och glad över både utmärkelsen och det fina arbete som bedrivs på de sex grundskolorna och i rektorsgruppen.

 Vi har drivit ett aktivt utvecklingsarbete kring digitalisering i våra grundskolor under flera år. För oss är det viktigt att alla, oavsett vilken skola man jobbar på, känner sig delaktiga och får utbildning och inspiration utifrån sina behov. Vi har tagit med alla i arbetet, både personalen på våra fritidshem, lärarna i skolan och våra skolledare, säger hon.

”En ny nivå av digital mognad”

Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs minne i samarbete med Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Friskolornas riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner samt stiftelsen DIU.

– Vi i juryn ser hur den nationella digitala strategin för skolan nu slår rot och spirar. Vi ser hur den tas till utgångspunkt för skolans arbete hos dessa sju nominerade huvudmän och omsätts i konkret utvecklingsarbete. Vi ser en ny nivå av digital mognad hos dessa huvudmän. Avgörande är att alla nivåer i styrkedjan involveras och blir delaktiga. Och rektorerna är en nyckelgrupp hos samtliga sju huvudmän, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

Fler nyheter