07 september 2021 klockan 13.25

Upptäckta brister i förskola åtgärdas nästa sommar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förskolan Myran

Leksands kommun har under våren upptäckt brister som uppstått vid bygget av förskolan Myran. Felen har upptäckts i god tid och planeras åtgärdas i samband med att förskolan är stängd nästa sommar.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Bygget av förskolan Myran har kantats av motgångar. Både under byggtiden och efter att lokalen tagits i bruk har brister upptäckts och åtgärdats. Endast ett antal skriftliga intyg saknades när byggnaden slutbesiktades och kunde tas i bruk i februari 2020. Då kommunen senare inte fick in saknad dokumentation från slutbesiktningen togs beslut att göra egna kontrollmätningar.  

Extra kontrollmätningar visade på förhöjda, men inte hälsovådliga värden när det gäller fukt och radon. Det gör att kommunen inleder en dialog med byggfirman för att planera åtgärderna.  

Verksamheten påverkas inte i nuläget 

Bristerna har upptäckts i god tid och påverkar i nuläget inte förskolans verksamhet som fortsätter som vanligt fram till nästa sommar. Exakt hur lång tid som då krävs för att åtgärda bristerna är oklart, men berörda vårdnadshavare och personal har informerats om läget och kommer att få information löpande. 

Vissa åtgärder har redan satts in, men det behövs mer omfattande justeringar. Målet är att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt, och därför planeras åtgärderna att genomföras nästa sommar när förskolan är stängd. 

Förhöjda värden av radon och fukt 

Det är avfuktnings- och saneringsföretaget Ocab som har genomfört kontrollmätningar på uppdrag av Leksands kommun.  Även företaget Mekkab har utfört mätningar. Mätningarna visar att det fortfarande är fukt i golvkonstruktionen (betongplattan) och att det är förhöjda värden av radon. Genom att låta ventilationen gå dygnet runt hålls radonvärdena under gällande gränsvärden, vilket innebär att det problemet är åtgärdat, om än med en tillfällig lösning.  

Värdena utgör ingen risk för personer som vistas i lokalerna så länge golvet är förseglat och mattan ligger kvar. Det är först när man börjar riva i golvkonstruktionen som halterna kan bli en hälsofara, därför måste åtgärderna ske när byggnaden är tomSom en extra säkerhetsåtgärd ska ytterligare kontrollmätningar göras regelbundet fram till nästa sommar.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.

Kundtjänst 

Fler nyheter