20 september 2021 klockan 22.16

Ny prognos: Plus 19 miljoner kronor – mycket på grund av pandemin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Budgetprognos

2021 förväntas bli ett år med positivt ekonomiskt resultat för Leksands kommun. Det visar delårsprognosen som presenterades för kommunfullmäktige. Om prognosen står sig blir överskottet 19 miljoner kronor. En stor förklaring till utvecklingen är pandemin.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

För ett år sedan var den ekonomiska osäkerheten stor på grund av pandemin. Därför planerades inga besparingar i kommunens budget för 2021 när den antogs i december 2020. Tack vare överskottet i kommunens utjämningsreserv (RUR) kunde kommunfullmäktige besluta om ett budgeterat underskott på 12,4 miljoner kronor.

Prognos: Plus 19 miljoner kronor

Därefter har året mycket riktigt präglats av pandemin, och rent ekonomiskt på ett positivt sätt. I juni kunde kommunfullmäktige anta en vårändringsbudget där underskottet ersattes med ett blygsamt överskott på knappt en miljon kronor. Nu visar delårsprognosen för den sista augusti att det kan gå betydligt bättre än så – plus 19 miljoner kronor.

 Vi bedömer att överskottet fortsatt i stor utsträckning är relaterat till pandemin, förklarade ekonomichef Lotta Zackrisson när hon presenterade delårsprognosen.

Positiva och negativa effekter av pandemin

Sjukfrånvaron har vart hög, samtidigt har Leksands kommun även i år fått cirka fyra miljoner kronor i statlig ersättning för höga sjuklönekostnader. Inom vissa verksamheter har inte vikarier tagits in i samma utsträckning som tidigare och rekryteringar har ofta tagit längre tid än normalt. Projekt och utbildningar har inte genomförts på samma sätt.

Det här har bidragit till att de fyra sektorerna (sociala sektorn, utbildningssektorn, samhällsutvecklingssektorn och sektorn verksamhetsstöd) väntas göra ett överskott på cirka nio miljoner kronor jämfört med budget.

Samtidigt går några verksamheter back enligt prognosen, till exempel:

  • Äldreomsorgen: Går mot ett underskott på 4,4 miljoner kronor eftersom det har varit svårt att hitta vikarier samtidigt som ordinarie personal har arbetat mycket övertid och växlat in semester.
  • Fritidsverksamheten: Går mot ett underskott på 4,6 miljoner kronor, delvis på grund av att Leksandshallen har varit stängd och många idrottshallar inte hyrts ut som vanligt.

Fortsatt osäkerhet på vissa områden

På finansieringssidan ökar skatteintäkterna samtidigt som räntekostnaderna är fortsatt låga trots en högre upplåning. Ökande pensionskostnader kompenseras delvis av lägre arbetsgivaravgifter.

– I den positiva prognosen finns det viss osäkerhet kring sökta statsbidrag från Migrationsverket, engångsavsättningar inom den kommunala tilläggspensionen samt hur sjukfrånvaron och skatteunderlaget utvecklar sig under resten av året, förklarade Lotta Zackrisson.

Mer från kommunfullmäktige

Läs mer från kommunfullmäktiges möte: 

Djurabygdens utveckling skapade engagemang på fullmäktige

Fler nyheter