17 september 2021 klockan 15.33

Överklagandet avslogs - nu planeras 42 nya lägenheter i kvarteret Storgärdet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nybyggnation i kvarteret Storgärdet, Leksand
Flerbostadshuset är ett så kallat stjärnhus med totalt 42 lägenheter, i huvudsak ettor och tvåor, men även ett antal treor.

Beslutet att bevilja bygglov för 42 lägenheter i kvarteret Storgärdet gäller. Det meddelar mark- och miljödomstolen som avslår en överklagan från tre privatpersoner. – Nu hoppas vi komma igång med bygget redan i höst, säger Leksandsbostäders vd Anders Eklund.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sedan några år har Leksands kommun och Leksandsbostäder planerat för nya lägenheter i kvarteret Storgärdet i Käringbergsområdet strax norr om centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2018 och drygt två år senare, i september 2020, beviljades bygglovet.

Men beslutet överklagades först till Länsstyrelsen Dalarna och därefter till mark- och miljödomstolen. Överklagandet avslogs först av länsstyrelsen och nu av domstolen.

 Ett mycket glädjande besked. Parallellt med den här överklagandeprocessen har vi haft projektet på anbudsförfrågan och nu kan vi inleda de sista diskussionerna med tilltänkt entreprenör. Vi hoppas komma igång med bygget redan i höst, säger Anders Eklund.

42 nya lägenheter i fyra plan

Planen är att bygga ett flerbostadshus med 42 lägenheter i fyra plan. Det är ett så kallat stjärnhus (format som en stjärna). I det här projektet fokuserar Leksandsbostäder på att bygga små lägenheter, vilket är kostnadseffektivt. Så här fördelas lägenheterna:

  • 3 lägenheter med ett rum och kök
  • 11 lägenheter med ett och ett halvt rum och kök
  • 20 lägenheter med två rum och kök
  • 4 lägenheter med tre rum och kök
  • 4 lägenheter med tre och ett halvt rum och kök

Nybyggnation i kvarteret Storgärdet, Leksand

Husets utvändiga formspråk tar upp detaljer från omgivande hus för att smälta in i kvarteret. Det byggs energisnålt, med bland annat solpaneler på taket. I samband med bygget ses hela området över. Till exempel byggs en ny stor lekpark och nya parkeringsplatser.

 Vår bostadskö är större än någonsin, så vi behöver verkligen det här projektet men även fortsätta att bygga nya bostäder på andra platser i kommunen, säger Anders Eklund.

Söker ny plats för hyresgästernas miljörum

Mark- och miljödomstolen fattade också beslut om ett miljörum som ska byggas i området. I miljörummet ska hyresgästerna lämna sitt avfall. Enligt domstolen måste Leksandsbostäder hitta en annan placering än den som tidigare har planerats.

– Vi har skickat in en separat bygglovsansökan där miljörummet får en bättre placering, säger Anders Eklund.

Nybyggnation i kvarteret Storgärdet, Leksand

Fler nyheter