25 januari 2022 klockan 12.51

Beslut om ny detaljplan för Åkerö brofäste i februari

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åkerö brofäste
Planområdet ligger söder om Leksandsbron och omges i väst av Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom det nya förslaget till detaljplan för Åkerö brofäste. Planen ska göra det möjligt att bygga parkeringsgarage, småskalig centrumverksamhet och flerbostadshus på två-sex våningar i ett område direkt söder om Leksandsbron.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunstyrelsens beslut innebär att detaljplanen nu når kommunens sista instans, kommunfullmäktige, som ska ta ställning till planen vid sitt sammanträde den 14 februari.

Omtag efter överklaganden

Det blir andra gången som kommunfullmäktige hanterar planen. Förra gången, i september 2019, antogs planen med stor majoritet, men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som prövade detaljplanen på tre punkter, varav kommunen fick rätt på två. Den tredje – som handlade om kommunens redogörelse av de kulturhistoriska värdena – ansågs bristfällig.

Kommunen valde att göra ett omtag och har sedan dess kompletterat planen med bland annat en kulturmiljöanalys, en undersökning om betydande miljöpåverkan och en antikvarisk konsekvensbedömning.

Stort engagemang har utvecklat förslaget

Arbetet med detaljplanen har skapat stort engagemang. Under det första samrådet med allmänheten lämnades rekordmånga skriftliga yttranden till kommunen. Även det andra samrådet resulterade i många yttranden, liksom granskningen av detaljplanen som genomfördes under november 2021.

Sammantaget har alla yttranden bidragit till ganska stora förändringar och förbättringar. Under granskningen har till exempel yttranden från Lantmäteriet och brandkåren bidragit till justeringar.

Förberedelserna för att så småningom bygga bostäder vid södra brofästet har pågått sedan 2013. Behovet av bostäder är stort, inte minst centralt i Leksand. Bara det kommunala bostadsbolaget Leksandsbostäder har omkring 3000 personer i bostadskö.

Läs mer om detaljplanen

Läs mer om detaljplanen för Åkerö brofäste

Fler nyheter