11 januari 2022 klockan 09.05

Nu kan du tycka till om planen för Moskogsvägen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tänkt sträcka för Moskogsvägen
Planen är att låta Moskogsvägen binda samman länsvägen mot Västanvik och Siljansnäs med riksväg 70 vid Leksands södra infart.

Under perioden 11 januari–4 februari presenterar vi förslaget till detaljplan för området där vi planerar att bygga Moskogsvägen. Under samrådstiden får allmänheten tycka till om förslaget. Den 26 januari är det också möjligt att chatta med oss om detaljplanen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Våren 2017 startade planeringsarbetet för att förverkliga Moskogsvägen. Sedan dess har det gjorts många olika utredningar och bjudits in till ett flertal möten.

Nu tar kommunen nästa steg i detaljplaneprocessen – förslaget ställs ut för samråd. Det innebär att allmänheten under perioden 11 januari–4 februari får möjlighet att sätta sig in i förslaget och lämna eventuella synpunkter.

Om detaljplanen godkänns kan bygget av vägen som tidigast komma i gång i slutet av 2022, men mer troligt våren 2023 och i så fall stå klar 2024.

Läs mer om förslaget och se filmen om Moskogsvägen

Här på webben kan du läsa allt om förslaget, ta reda på hur man gör för att lämna synpunkter och även se en film om projektet.

Läs mer om förslaget till detaljplan för Moskogsvägen

Fler nyheter