20 januari 2022 klockan 15.35

Över 100 frågor när Rönnäs chattade om enskilda vägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Panelen som svarade på Rönnäs chattfrågor
Fastighetsägarna i Rönnäs möttes av en stor panel av tjänstemän och politiker som hjälptes åt att svara på alla frågor. Under chatten, som var skriftlig, samarbetade panelen digitalt via Teams där bilden är tagen.

Vad kostar det? Kan vi få statsbidrag? Vad händer om man säger nej? Det var några av drygt 100 frågor och följdfrågor som fastighetsägare i Östra och Västra Rönnäs diskuterade när de fick chatta med kommunen om framtiden för de enskilda vägarna.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Sedan 2016 pågår arbetet med att reda ut ansvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun. Målet är att bygga upp en organisation som ger bättre förutsättningar för att sköta om och rusta vägarna för framtiden.

Förrättningar gör frågan högaktuell

Ett av flera kommunala beslut som har tagits sedan dess är att ansöka om vägförrättning hos Lantmäteriet för att bilda gemensamhetsanläggningar för de enskilda vägarna. Förrättningarna inleddes i Djurabygden 2019, men pausades på grund av pandemin. När Lantmäteriet under hösten 2021 återupptog arbetet och började ta kontakt med fastighetsägare blev frågan högaktuell för många.

Chatt, film och uppdaterad webb

För att hjälpa till att ge klarhet och räta ut frågetecken har kommunen på sistone haft flera möten med fastighetsägare, kompletterat sin hemsida med detaljerad information, producerat en informationsfilm och beslutat att erbjuda chatt-tillfällen med kommunen före Lantmäteriets startmöten.

Över hundra frågor och följdfrågor

Först ut att chatta var fastighetsägarna i Östra och Västra Rönnäs. Vid två tillfällen under onsdagen kunde de ställa frågor till ett tiotal tjänstemän och politiker. Närmare 20 personer ställde över hundra frågor och följdfrågor. Chatten finns kvar på webben i cirka en vecka och många av frågorna kommer att publiceras i en lista med frågor och svar om enskilda vägar här på webben.

– Vi är glada att kunna erbjuda en möjlighet att möta oss trots pandemin. Vi upplever att chatten var uppskattad bland Rönnäsborna som ställde många viktiga och relevanta frågor. Chatten gav även oss ett bra material till vår redan påbörjade lista med frågor och svar, säger kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.

”Dialog är vägen framåt i den här frågan”

Kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) var en av fyra politiker som deltog i chatten. Hon sätter stort värde på möjligheten att möta kommuninnevånarna på det här sättet.

Vi förstår att det kan finnas oro inför den här förändringen, därför är det viktigt att vi erbjuder en möjlighet till dialog där vi kan ge svar på fastighetsägarnas många frågor. Vi uppskattar engagemanget i byarna och att byborna vill ha dialogen med oss, för vi tror att det är vägen framåt i den här frågan, säger hon.

Fler nyheter