17 oktober 2022 klockan 19.57

Moderat, bygdepartist och socialdemokrat i fullmäktiges ledning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunfullmäktiges nyvalda presidium: förste vice ordförande Robin Malm (Bp), ordförande Mats Stenmark (M) och andre vice ordförande Lina Strandin (S)
Bygdepartiets Robin Malm blev kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Moderaternas Mats Stenmark blev ordförande, medan Socialdemokraternas Lina Strandin blev andre vice ordförande.

Moderaternas Mats Stenmark blir kommunfullmäktiges ordförande för perioden 2023-2026. Bygdepartiets Robin Malm blir förste vice ordförande medan Socialdemokraternas Lina Strandin blir andre vice ordförande.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

När Leksands nyvalda kommunfullmäktige hade sitt första sammanträde efter valet fördelades rollerna till det presidium som ska leda kommunfullmäktige under mandatperioden. Moderaternas ledare Sebastian Larsson föreslog Mats Stenmark som ordförande, medan Bygdepartiets ledare Jimmy Karlsson föreslog Robin Malm. Inga andra förslag presenterades.

28 av 41 röstade på M-kandidat

Omröstningen som följde visade att 28 ledamöter röstade på Mats Stenmark medan 13 röstade på Robin Malm. Robin Malm valdes senare till första vice ordförande, medan Socialdemokraternas Lina Strandin valdes till andre vice ordförande.

– Mats Stenmark har en gedigen erfarenhet av kommunpolitik, bland annat efter tolv år som vice ordförande i kommunfullmäktige. Han har en bred erfarenhet av att leda andra typer av beslutsforum, inte minst genom sitt långsiktiga och stora engagemang i föreningslivet. I Mats får vi en ordförande med ordning och reda och ett stort mått av trygghet, konstaterar Sebastian Larsson.

Valberedningen föreslår nya namn

Kommunfullmäktige beslutade också vilka ledamöter som ska ingå i valberedningen. Till nästa sammanträde, den 28 november, ska valberedningen föreslå ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag.

Valberedningen består av en representant från kommunfullmäktiges nio partier. Moderaternas Sebastian Larsson valdes till ordförande och Bygdepartiets Rebecca Karlsson till vice ordförande. Övriga deltagare: Viktor Zakrisson (S), Karin Mikkonen (C), Markus Kummu (V), Sven Påfvels (KD), Mattias Asp (SD), Olle Berglund (MP) och Torbjörn Axklint (L).

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna i faktarutan nedan, kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter