05 oktober 2022 klockan 11.51

Nu får ett tiotal vägar ny asfalt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fräsning av gammal asfalt på Leksandsvägen
På fyra vägar i centrum behöver den gamla asfalten fräsas bort innan ny beläggning kan läggas. De fyra vägarna är Leksandsvägen utanför Hemköpshuset, en del av Faluvägen, en del av Villagatan, och Sågmyravägen från järnvägsövergången till Norsbro.

I dagarna asfalteras ett tiotal vägar i Leksand, Insjön och Djura. Den största insatsen görs på Sågmyravägen från järnvägsövergången till Norsbro. Asfalteringsarbetena är en del av det barmarksunderhåll som genomförs varje år.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

I år lägger Leksands kommun 3,5 miljoner kronor på asfaltering av vägar. Pengarna räcker till ett tiotal vägsträckor, den här gången i Leksand, Insjön och Djura. Här är vägarna som berörs:

Djura

  • Björkåkersvägen

Insjön

  • Två befintliga och två nybyggda gång- och cykelvägar på Knippboheden

Leksand

  • Sågmyravägen från järnvägsövergången till Norsbo
  • Leksandsvägen utanför Hemköp
  • Villagatan mellan Stationsgatan och Hantverkaregatan
  • Faluvägen från Stationsgatan till Hagagatan
  • Lycka, Lyckavägen
  • Lycka, Enbacken
  • Ett antal gång- och cykelvägar i Källberget
  • Dessutom ska skarvarna mot anslutningsjärnen på Leksandsbron lagas med gjutasfalt. Datum för åtgärden är inte bestämt, men när det sker stängs bron av klockan 17.30-05.00.

Om pengarna räcker till något mer står Beckoxvägen, Käringberget på tur.

Asfalteringen är klar i mitten av oktober

Asfalteringsarbetet inleddes redan förra veckan på Björkåkersvägen i Djura. I början av den här veckan asfalterades gång- och cykelvägarna i Insjön.

Nybyggd gång- och cykelväg på Knippboheden i Insjön som just har fått beläggning.

De nybyggda gång- och cykelvägarna på Knippboheden i Insjön hör till de tiotal vägar som får ny asfalt i oktober.

Resten av veckan pågår förberedelser, bland annat fräsning av gammal asfalt, inför nästa vecka då asfalteringen fortsätter på övriga vägar. Arbetena väntas bli klara i mitten av oktober.

Dikning och nytt grus

Utöver asfalteringen har ett stort antal vägar bland annat dikats och försetts med nytt grusslitlager under hösten.

Fräsning av gammal asfalt på Leksandsvägen

I samband med vägarbetena leds trafiken om med hjälp av orangea vägskyltar.

Fler nyheter