01 november 2022 klockan 13.01

Begäran om vilandeförklaring av förrättningar, beslutat förslag om skattesats och redovisat delårsbokslut

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En gul traktor åker fram på en enskild väg.

I fredags höll kommunstyrelsen ett sammanträde med tre punkter på dagordningen. Delbeslut rörande genomförandet av projektet "Våra vägar i Leksand", skattesatsen för 2023 samt delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 2022.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Begäran om vilandeförklaring av förrättningar gällande enskilda vägar

Tidigare i höstas pausades förrättningsprocessen av de enskilda vägarna till och med den 31 oktober. ”Leksands kommun pausar förrättningen av enskilda vägar till slutet av oktober, då kommunens styrning och budget för kommande år förväntas vara fastställd.”

Nu har oktober månad passerat och det finns ännu inget färdigt styre för Leksands kommun och innan årsskiftet, då en ny kommunstyrelse tillträder, är det inte klart vilken styrning och budget som kommer gälla för kommande år och mandatperiod. Vidare finns det oklarheter gällande utfall av pågående rättsliga prövningar av ett flertal politiska beslut som påverkar förutsättningar för blivande gemensamhetsanläggningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i fredags att formellt begära att Lantmäteriet vilandeförklarar de förrättningar som gäller de enskilda vägarna som kommunen ansökt om.

Beslutet om vilandeförklaring fattas av Lantmäteriet som kommer behandla kommunens begäran och därefter avgöra om och i så fall vilka förrättningar som vilandeförklaras. De förrättningar som inte vilandeförklaras kommer att fortlöpa enligt ordinarie process.

De områden som ingår i kommunens ansökan och som inte vill vilandeförklara sin förrättning uppmuntras ta kontakt med kommunens trafikavdelning för vidare dialog. 

Vad innebär det här för mitt område?

  • För de områden som ännu inte blivit kallade av Lantmäteriet till ett startmöte sker ingen förändring mer än att det eventuellt dröjer längre tid innan kallelsen kommer. 
  • För de områden som har haft sitt första startmöte med Lantmäteriet och har en pågående förrättningsprocess kan Lantmäteriet eventuellt besluta att vilandeförklara, om inte så fortsätter förrättningen enligt plan.
  • Områden som har en väghållningsorganisation på plats och är redo för att teckna avtal med kommunen kommer inte att påverkas av vilandeförklaringen. Avtal kommer tecknas så snart det är möjligt. När detta kan ske beror bland annat på de rättsliga prövningarna som pågår för flera politiska beslut som ligger till grund för avtalet. 

Skattesatsen för 2023

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förvaltningens förslag gällande oförändrad kommunal skattesats, därmed föreslås skattesatsen vara 21,82 procent för 2023. 

Slutgiltigt beslut om skattesatsen fattas av kommunfullmäktige den 28 november.

Delårsbokslut den 31 augusti

I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på cirka 66 miljoner kronor, och koncernen ett överskott på 90 miljoner kronor. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande. 

Fler nyheter