08 november 2022 klockan 11.47

Ska spara el med snötillverkning på natten och kortare bastubad

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Snökanon som tillverkar snö på Granbergets topp
För att minimera elförbrukningen ska snökanonerna på Granberget i första hand användas nattetid.

Sparåtgärder för att få lägre el- och energiförbrukning, ny riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk samt försäljning av kommunal mark vid Siljansnäs stugby. Det var tre av totalt 19 ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 7 november.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av ärendena: 

Kommunens elanvändning med förslag på sparåtgärder 

Kommunen har de senaste åren genomfört flera insatser för att få lägre el- och energiförbrukning. Bland annat har energiåtgången i kommunens fastigheter minskats avsevärt genom det så kallade energitjänsteprojektet, en stor del av kommunens väg- och vinterbelysning har bytts ut till ledararmaturer och flera solcellsanläggningar har installerats på bland annat Lyckavägens särskilda boende och den nya sporthallen. 

Även nu görs flera åtgärder för att minimera el- och energiförbrukningen. Bland annat ska Granbergets snötillverkning i första hand ske nattetid, klockan 22-06 vid bra väderförhållanden, Leksandshallen ska korta sina öppettider för bastudelen, utnyttjandet av lokaler ska maximeras och fler solcellsanläggningar byggas.

Mål och budget 2023-2025 

Leksands kommuns mål och budget för åren 2023-2025 behandlades på kommunstyrelsens sammanträde men ärendet avgörs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.  

Ny riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk 

Kommunen har valt att inkludera teckenspråk i en ny riktlinje för minoritetsfrågor. Detta för att stärka vikten av kommunens ansvar att nå ut med information till teckenspråkiga medborgare samt skolans arbete i dessa frågor. 

Den nya riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande, men också för att stärka teckenspråkiga personers möjlighet till inflytande. 

Den nya riktlinjen väntas bli antagen av kommunfullmäktige och ska börja att gälla den 1 december 2022.

Försäljning av mark till Siljansnäs stugby 

Siljansnäs stugby får köpa den del av fastigheten Björken 200:37 där stugbyn har sina stugor. Kommunstyrelsen beviljar affären eftersom fastigheten inte kan säljas till någon annan när marken redan är bebyggd. Siljansnäs stugby har haft ett 50-årigt tomträttsavtal för Björken 200:37 sedan 1994.

Fler nyheter