07 november 2022 klockan 07.44

Tyck till om kommunens framtid – sätt en nål i vår digitala karta!

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tyck till om kommunens framtid– sätt en nål i vår digitala karta!Var ska vi bygga nya bostäder?Var ska befintliga och nya företag utvecklas och växa?Vilka områden är viktiga för rekreation?Det är några av frågorna vi behöver svar på från dig som medborgare när vi nu startar arbetet med att ta fram en helt ny översiktsplan för Leksands kommun.Du lämnar enkelt dina idéer genom att sätta kartnålar i vår digitala karta:https://karta.leksand.se/dialogKartan är öppen 7 november-5 december. Välkommen att ge oss ett nålstick!
Du ger oss enkelt dina tankar och idéer genom att sätta nålar och skriva kommentarer direkt i vår digitala karta.

Var tycker du att vi ska bygga nya bostäder? Vilka områden är viktiga för rekreation? Var låter vi nya företag etableras? Det är några av frågorna vi vill ha svar på från dig som medborgare. Du svarar enkelt genom att peka ut platser direkt i vår digitala karta.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Vi har just inlett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Leksands kommun. Det är en lång process där du som medborgare får tycka till flera gånger innan planen ska godkännas av kommunfullmäktige, preliminärt 2025.

Vad är viktigt för dig?

Redan i det här tidiga skedet vill vi få inspel och idéer från dig. Vad tycker du är viktigt när det gäller utvecklingen av kommunens mark- och vattenanvändning? Var bygger vi nya bostäder, var ska befintliga och nya företag utvecklas och växa, vilka områden är viktiga för rekreation, finns det några platser som du upplever som otrygga?

Vi väger samman alla åsikter som kommer in med andra viktiga aspekter som kommer fram i processen. Sammanvägningen arbetas sedan in i översiktsplanen på ett övergripande sätt.

Tack på förhand för att du vill vara med och tycka till!

Peka ut platser direkt på kartan

Dialogen pågår 7 november-5 december. Du pekar ut platser och lämnar dina synpunkter direkt i vår digitala karta.

Få hjälp med att lämna synpunkter

Du kan också få hjälp att fylla i den digitala kartan hos vår kundtjänst i kommunhuset, Torget 5

Fler nyheter