14 februari 2022 klockan 22.03

Ja till Åkerö brofäste, men nej till handelspolicyn

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

 Skissen visar hur husen vid Åkerö brofäste kan byggas enligt detaljplan.
Illustrationen är ett exempel på hur området vid södra brofästet kan bebyggas enligt detaljplanen som antogs på kommunfullmäktiges möte.

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Åkerö brofäste. – Från majoritetens sida anser vi att detaljplanen är en väldigt viktig del av Leksands fortsatta utveckling, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Sebastian Larsson (M).

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Detaljplanen för Åkerö brofäste var ett av totalt 13 ärenden på kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 14 februari. Den borgerliga majoriteten antog som väntat detaljplanen med stöd av Socialdemokraterna, vilket innbär att en mycket stor majoritet står bakom beslutet. Den nya detaljplanen innebär bland annat att parkeringsgarage, småskalig centrumverksamhet och flerbostadshus på upp till sex våningar kan byggas i området.

Vänstern, Sverigedemokraterna och Bygdepartiet reserverade sig mot beslutet.

Läs mer om detaljplanen för Åkerö brofäste

Återremiss för handelspolicyn

Beslutet om en ny handelspolicy skapade också diskussion. Såväl Socialdemokraterna som Vänstern och Bygdepartiet anser att handelspolicyn behöver förankras bättre bland handlarna och yrkade därför på återremiss. För att få igenom sitt förslag krävdes stöd från minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter, vilket partierna också fick.

Den nya handelspolicyn antogs alltså inte, utan ska först förankras bättre bland handlarna i kommunen.

Parentation för Siv Mattes Gärtner

Sammanträdet inleddes med en parentation där fullmäktiges ledamöter hedrade minnet av Siv Mattes Gärtner (S) med en tyst minut. Siv var vid sin bortgång den 20 januari ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i sociala utskottet och ersättare i valnämnden.

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna i faktarutan nedan, kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter