02 februari 2022 klockan 09.46

Nu får du tycka till om detaljplanen för Limsjöänget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Limsjöänget vid Leksands norra infart.
Limsjöänget vid Leksands norra infart.

Under perioden 1-22 februari presenterar vi förslaget till detaljplan för Limsjöänget. Under samrådstiden får allmänheten tycka till om förslaget och den 9 februari är det möjligt att chatta med oss om detaljplanen.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget vid Leksands norra infart har pågått sedan 2014. Målet med detaljplanen är att möjliggöra livsmedelshandel.

Natura 2000-området får inte påverkas negativt

Kommunens miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens godkännande och mark- och miljödomstolens beslut i frågan, slår fast att det går att fortsätta utveckla området på ett säkert sätt för människors hälsa, miljön och utan att Natura 2000-området Limsjön påverkas negativt.

Chatta och lämna synpunkter

Samrådet pågår till och med den 22 februari och fram till dess har allmänheten möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Den 9 februari är det möjligt att chatta med ansvariga tjänstemän och politiker om förslaget.

Läs mer om förslaget

Här på webben kan du läsa allt om förslaget, ta reda på hur man gör för att lämna synpunkter och chatta med oss den 9 februari.

Läs mer om förslaget till detaljplan för Limsjöänget

Fler nyheter