12 april 2022 klockan 12.16

Dags för ny byggnation i centrum och extra bidrag till föreningar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Visionsbilder av bostadsrätter Nygård 5, Hesseborns, i centrala Leksand
Den första etappen av Hesseborns är klar. Nu tecknar kommunen marköverlåtelseavtal med Skoglunds som planerar att starta den andra etappen i år och vara klar för inflyttning 2023. Illustration: Nils Skoglund AB.

I maj har alla kultur-, idrotts- och fritidsföreningar möjlighet att söka ett extra ekonomiskt bidrag från kommunen. Inom kort inleds också bygget av nya bostäder i centrum. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Totalt behandlades 14 ärenden på kommunstyrelsens möte måndagen den 11 april. Här sammanfattar vi några av ärendena:

I maj kan föreningar söka extra bidrag från kommunen

I maj kan alla kultur-, idrotts- och fritidsföreningar som arbetar med barn och ungdomar ansöka om ett extra ekonomiskt bidrag från Leksands kommun. Totalt delas 150 000 kronor ut som ett engångsstöd för att minska effekterna av pandemin inom föreningslivet i kommunen.

Stödet betalas ut i juni och i vår bedömning lägger vi särskilt fokus på de sökta aktiviteternas koppling till kommunens Vision 2030 och hur föreningarna har påverkats av pandemin.

Kommunfullmäktige fattade beslut om det extra föreningsbidraget vid sitt möte i november. Bidraget gäller för 2022.

Läs mer om kommunen Vision 2030

Avtal ger klartecken till nya bostadsrätter i centrum

Bygget av bostadsrätter fortsätter i kvarteret Nygård i centrala Leksand. Det är byggföretaget Skoglunds som planerar för den andra etappen av Hesseborns mellan Hantverkaregatan och Hagagatan. För att bygget ska kunna bli av krävs att ett marköverlåtelseavtal tecknas med kommunen, något som kommunstyrelsen godkänner. Kommunen säljer den obebyggda fastigheten Nygård 3 till Skoglunds för 3,1 miljoner kronor.

I den första etappen av Hesseborns byggdes 27 bostadsrätter som stod klara våren 2021. I den andra etappen planeras ytterligare tolv bostadsrätter i fyra våningar. Inflyttningen är planerad till 2023.

Oväntat starkt ekonomiskt resultat 2021

2021 blev ett starkt ekonomiskt år för Leksands kommun. Resultatet blev hela 35,9 miljoner kronor istället för budgeterade 0,8 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror i stor utsträckning på pandemin. Staten ökade sina bidrag till kommunerna och betalade ersättning för kommunernas sjuklönekostnader. Samtidigt blev många av kommunens verksamheter inställda eller uppskjutna, vilket innebar tillfälliga besparingar. Skatteintäkterna blev också cirka tio miljoner kronor högre än budgeterat.

Det starka resultatet presenteras i årsredovisningen som ska godkännas av kommunfullmäktige i maj. Årsredovisningen visar också att två av kommunens tio verksamhetsmål når ”hög måluppfyllelse”, medan övriga åtta mål når ”godkänd måluppfyllelse”. Här är de två målen med starkast måluppfyllelse:

  1. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga
  2. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av kommunala/regionala samarbeten

Utvärdering visar: Kommunen klarade pandemin bra

En utvärdering visar att kommunens hantering av pandemin till stora delar fungerade bra. Kris- och beredskapsarbetet utvecklades under själva pandemin, men utvärderingen identifierar ett antal områden som behöver utvecklas ytterligare.

Bland annat ska ett antal dokument revideras. Det rör sig om risk- och sårbarhetsanalysen, utbildnings- och övningsplanen och kriskommunikationsplanen. Förvaltningen ska också ta fram en pandemiplan.

Andra utvecklingsområden handlar om att se till att rutiner efterlevs, säkerställa att det finns uthållighet när det gäller organisationens bemanning och upprätta en inriktnings- och samordningsfunktion där även exempelvis de kommunala bolagen ingår.

Förvaltningen ska kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen om utvecklingen av kommunens kris- och beredskapsarbete.

Fler nyheter