17 maj 2022 klockan 08.04

Bidrag till Himlaspelet, Folkmusikens Hus och satsning på landsbygdsutveckling

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gästabud. Vägen till Himlen - dansteaterföreställningen av och med KDK - Kulturskolans danskompani med vänner. Fri tolkning och inspirerade av dalmålningar samt Rune Lindströms Himlaspel, dansar vi oss igenom de 6 tavlorna.Arrangör: Kulturskolan Leksand
2019 bjöd Kulturskolans danskompani, KDK, på en egen dansföreställning inspirerad av det klassiska Himlaspelet. Första veckan i juli blir det mer himlaspel, men också en stämmovecka. Det är två arrangemang som kommunen stöttar ekonomiskt.

Evenemangssommaren närmar sig och det märktes på kommunstyrelsens sammanträde. Bland annat beviljades bidrag till Hilmaspelets 80-årsjubileum och till en stämmovecka. Kommunstyrelsen vill också se satsningar på landsbygdsutveckling och på badplatsen i Grytnäs.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Här sammanfattar vi några av totalt 18 ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj:

Bidrag på 60 000 kronor till 80-årsjubilerande Himlaspelet

Leksands kommun stöttar Himlaspelets 80-årsjubileum med 60 000 kronor. Jubileet sker under första veckan i juli då Föreningen Himlaspelet, förutom själva framförandet, också planerar en rad aktiviteter kopplat till spelet. Kommunstyrelsen motiverar det kommunala stödet bland annat med att jubileet skapar arbetstillfällen för lokala kulturutövare och att merparten av den totala budgeten går tillbaka till Leksands kulturnäring.

100 000 kronor till vecka med folkmusiken i fokus

Leksands kommun stöttar Folkmusikens Hus stämmovecka med 100 000 kronor. Stämmoveckan arrangeras första veckan i juli och programmet fylls med stämmor, konserter, bystugedanser och kurser – allt med folkmusiken som utgångspunkt. Ambitionen med veckan är delvis att fylla det tomrum som uppstått efter Musik vid Siljan, men också att skapa anledningar för folkmusikintresserade att resa till södra Siljansbygden. Rättviks kommun bidrar också med 100 000 kronor, även om Folkmusikens Hus – som ligger i Rättvik – i år har stort fokus på Leksand som arrangörsort.

Fortsatt kommunal satsning på landsbygdsutveckling

Leksands kommun vill fortsätta att stimulera utvecklingen av landsbygden genom att ingå i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde under perioden 2023-2030. Tio Dalakommuner ingår i området och har tillsammans varit medfinansiärer i många olika utvecklingsprojekt sedan 2016.

För perioden 2023-2030 lyfts tre prioriterade insatsområden fram:

  • Livsmiljöer och lokalt engagemang
  • Digitalisering, infrastruktur och service
  • Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd

Kommunen är beredd att erbjuda medfinansiering för drygt 3,4 miljoner kronor under perioden.

Kommunen positiv till satsning på tillgänglighet vid Grytnäs badplats

Leksands kommun rekommenderar Länsstyrelsen Dalarna att ge ett bidrag på totalt 112 000 kronor till utvecklingen av badplatsen i Grytnäs mellan Leksand och Siljansnäs. Byborna vill bygga en landgång och brygga med rejäl badstege som gör det enklare för fler att nyttja byns gemensamma vedeldade bastu. Byborna vill också förbättra tillgängligheten vid badplatsen genom att iordningställa en cirka 100 meter lång stig längs stranden så att det blir lättare att ta sig fram med till exempel cykel, barnvagn och rollator. Bidraget som Grytnäs by har sökt hos Länsstyrelsen kallas Bygdemedel och länsstyrelsen tar i regel stor hänsyn till kommunens rekommendation.

Vill se VA-utbyggnad i Fornby och Hjortnäs

Vatten- och avloppsledningsnätet vid Nystagattu i Hjortnäs kan byggas ut. Samma sak gäller ett område vid Hjulbäcksvägen i Fornby. Det menar kommunstyrelsen som rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna den önskade utbyggnaden. I Hjortnäs kan i så fall tre fastigheter anslutas till nätet och i Fornby kan ett par bebyggda anslutas nu och ytterligare två obebyggda tomter anslutas i framtiden.

JO-kritik för bristande rutiner

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot kommunstyrelsen i Leksands kommun. Kritiken gäller hur kommunen hanterade en begäran från en privatperson om att få ett utdrag ur personregistret. Justitieombudsmannen menar att begäran helt enkelt glömdes bort och påpekar att en myndighet måste ha rutiner som säkerställer att framställningar från enskilda inte blir liggande utan åtgärd.

– Vi har helt enkelt brustit i att följa våra rutiner. Det är naturligtvis beklagligt men vi har nu vidtagit åtgärder för att förhindra att detta ska upprepas, genom att alla chefer och handläggare nu genomgått en utökad utbildning i offentlighetsprincipen, säger Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande.

Fler nyheter