28 juni 2022 klockan 07.54

Beslut om ett nytt naturreservat och enskilda vägar på fullmäktiges sammanträde

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Se människan stigen på naturreservatet Åkersön

Ett nytt naturreservat vid Åkersön och ekonomiskt stöd för förbättrings- och upprustningsåtgärder av enskild väg. Detta var två av de 27 ärenden som lyftes på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 juni.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Det var en gedigen ärendelista på sommarens sista kommunfullmäktige och flera medborgare befann sig i kommunhusets plenisal under måndagskvällen. 27 ärenden stod på kallelsen och när dagordningen skulle godkännas lades det även till en punkt, debatt om de enskilda vägarna.

Det blev bland annat beslutat att kommunen nu efter många års väntan kan bilda naturreservatet Åkersön intill Leksands folkhögskola. Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt för kommunen. Syftet med reservatet är att skydda och bevara den biologiska mångfalden och att se till att området fortsätter vara tillgängligt för friluftsliv.

Enskilda vägar och Limsjöänget skapade debatt

De ärenden som skapade störst debatt rörde de enskilda vägarna och att anta detaljplanen för Limsjöänget. Gällande de enskilda vägarna beslutade kommunfullmäktige att det måste finnas ett avtal tecknat med kommunen, för att den kommunala skötseln av de enskilda vägarna ska fortsätta efter den 1 juni 2025. Finns det inget avtal tecknat, upphör skötseln av de enskilda vägarna den 1 juni 2025. 

Kommunfullmäktige beslutade även att underlätta bildandet av en samfällighetsförening som ska förvalta de enskilda vägarna. Varje nybildad samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning kommer att få ett ekonomiskt bidrag. 

Läs mer om de enskilda vägarna.

Gällande Limsjöängets detaljplan så antogs även den efter debatt och votering. Detta innebär att det kan bli möjligt att bygga en livsmedelsbutik i den norra delen av planområdet.

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna i faktarutan nedan, kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av. Sändningen finns tillgänglig i 14 dagar.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter