16 juni 2022 klockan 09.16

Enskilda vägar: Nya bidrag och ett slutdatum för kommunal skötsel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Varje vår sker gata/park-avdelningens stora grusvägsunderhåll. Totalt ska 22 mil enskilda grusvägar hyvlas och dammbindas.
Det går att söka statsbidrag för upprustning av vissa enskilda vägar. Nu vill Leksands kommun även göra det möjligt att söka ett kommunalt vägupprustningsbidrag.

Från den 1 juni 2025 krävs ett avtal med kommunen för att få fortsatt skötsel av de enskilda vägarna. Samtidigt vill kommunen ge ett årligt bidrag till vägupprustningar och ett bidrag som ska täcka initiala kostnader när nya vägsamfällighetsföreningar bildas.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Kommunfullmäktiges beslut från 1972 om skötsel av de enskilda vägarna gäller inte ”för all framtid”, utan ”tills vidare”. Därför finns det inget hinder för kommunen att upphöra med skötseln efter en skälig uppsägningstid. Det menar kommunstyrelsen som vill fortsätta med skötseln till den 1 juni 2025. Därefter ska det krävas ett avtal med kommunen för att få fortsatt skötsel av de enskilda vägarna.

Bidrag till initiala kostnader

Det ska vara så smidigt som möjligt att bilda en samfällighetsförening för att förvalta enskilda vägar. Därför vill kommunstyrelsen ge ett bidrag på 40 000 kronor till varje samfällighetsförening som bildas. Kommunstyrelsen vill ge ytterligare 40 000 kronor i bidrag per nybildad gemensamhetsanläggning. Det innebär att en nybildad samfällighetsförening som förvaltar en nybildad gemensamhetsanläggning kan få 80 000 kronor i bidrag. Om samma förening förvaltar flera anläggningar ökar bidraget med 40 000 kronor per anläggning.

Enligt kommunstyrelsen är det både skäligt och rimligt att kommunen står för vissa initiala kostnader som uppstår i samband med att föreningarna bildas.

Bidraget blir lika stort för alla, oavsett exempelvis väglängd och antalet fastigheter. Totalt väntas ett 40-tal gemensamhetsanläggningar och lika många samfällighetsföreningar bildas. Det innebär att kommunens kostnad för det nya bidraget blir cirka 3,2 miljoner kronor.

(Sedan tidigare har kommunen beslutat att stå för en del av förrättningskostnaden, närmare bestämt 10 kronor per meter väg. Det bidraget beräknas kosta kommunen 3,3 miljoner kronor).

Läs mer om tidigare beslut gällande enskilda vägar

Bidrag till vägupprustningar

Kommunstyrelsen vill också satsa en miljon kronor per år på förbättringar och upprustningar av de enskilda vägarna. Pengarna kan till exempel användas till vägförstärkningar, trumbyten och beläggningsarbeten. Hur stort det kommunala upprustningsbidraget blir, avgörs efter att kommunen bedömt de ansökningar som lämnats in. Bidraget kan täcka upp till 50 procent av totalkostnaden.

Nej till krav på paus

Vänsterpartiets förslag om att pausa arbetet med de enskilda vägarna fick inget gehör i kommunstyrelsen. Den politiska majoriteten ser i stället ett behov av att prioritera ärendet ytterligare för att skapa både bättre förståelse och bättre möjligheter för förändringarna som blir alltmer nödvändiga att genomföra.

Slutgiltiga beslut den 27 juni

De slutgiltiga besluten när det gäller slutdatum för skötsel, de nya bidragen och Västerpartiets motion fattas av kommunfullmäktige den 27 juni. Som vanligt kan du följa mötet via webb-tv.

Fler nyheter