14 juni 2022 klockan 08.14

I sommar byggs tio nya klassrum vid Sammilsdalskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sammilsdalsskolans nya modul
Den nya flygeln byggs parallellt med gång- och cykelvägen som går mellan Sammilsdalskolan och Leksands gymnasium. Bilden är ett montage. Illustration: Parmaco

I sommar byggs en helt ny flygel med två våningar och tio fullstora klassrum vid Sammilsdalskolan. Bygget är spektakulärt eftersom det ska gå väldigt snabbt. Den 8 augusti ska lokalerna vara redo att tas i bruk.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Leksands kommun har gjort flera insatser för att åtgärda de arbetsmiljöproblem som uppmärksammades på Sammilsdalskolan våren 2021. I sommar tar man nästa steg och bygger en helt ny flygel i direkt anslutning till befintlig skolbyggnad. Flygeln byggs i två våningar och innehåller tio klassrum. Byggnaden ersätter fem mindre klassrum på Alléskolan intill, som sedan sammanslagningen har använts av högstadiet för språkundervisning.

Snabb montering av nybyggda moduler

Redan nu förbereds en del av skolgården som har spärrats av. Under sommarlovets första vecka inleds markarbetena. Tisdagen efter midsommar transporteras de nybyggda modulerna genom centrala Leksand till Sammilsdalskolan. Väl på plats monteras modulerna ihop till en stor huskropp. Efter bara ett par-tre veckor är alla delar på plats och därefter återstår det invändiga arbetet.

Den 8 augusti börjar lärarna jobba och en vecka senare hålls de första lektionerna i de nya klassrummen.

Skolgården byggs upp i etapper

När skolan startar ska byggarbetsplatsen vara avvecklad och skolgården lekvänlig igen, även om inte all lekutrustning är på plats. Under läsåret ska skolgården byggas upp på bästa sätt med lämpliga ytor för alla åldrar. Såväl pedagoger som elevrådet ska vara delaktiga i planeringsarbetet.

Långsiktig plan för grundskolan i centralorten

Flygeln är en tillfällig lösning på skolans omedelbara lokalbehov. Planen är att använda byggnaden i åtta år. Samtidigt pågår arbetet med att hitta en långsiktig lösning för grundskolans lokalbehov i centralorten Leksand.

Fler nyheter