23 augusti 2022 klockan 09.31

1200 personer får tycka till om Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Folkmassa framför kommunhuset
Är du en av 1200 slumpvis utvalda som får delta i årets medborgarundersökning? Då hoppas vi att du vill hjälpa oss att svara på frågor om hur bland annat skola, omsorg, bostadsmiljö, trygghet, förtroende och integration fungerar i vår kommun.

Den här veckan skickar Statistiska centralbyrån, SCB, ut årets medborgarundersökning till 1 200 slumpmässigt valda personer som får tycka till om Leksands kommun och hur det är att bo och leva här. Ju fler som svarar desto bättre och säkrare blir resultatet.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Du som bor och lever i Leksands kommun har en unik inblick i hur kommunen fungerar. För att utveckla kommunen på bästa sätt behöver vi din hjälp. I medborgarundersökningen får 1 200 slumpvis utvalda invånare besvara frågor om skola, omsorg, bostadsmiljö, trygghet, förtroende och integration bland annat. Ditt deltagande är frivilligt, men värdefullt! Informationen från undersökningen hjälper våra politiker att fatta  beslut om kommunens framtid.

Svara senast 3 november

Som deltagare kan du välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut till de 1 200 utvalda den 24-30 augusti. Pappersenkäterna måste postas senast den 31 oktober och webbenkäten stänger den 3 november klockan 13.

Resultaten presenteras i december.

SCB genomför undersökningen i 137 kommuner

Det är Statistiska centralbyrån som genomför enkätundersökningen på uppdrag av Leksands kommun.

I år deltar 137 av Sveriges 290 kommuner och drygt 178 000 personer har möjlighet att svara på enkäten. Totalt 278 av Sveriges kommuner har någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005.

Fler nyheter